Projekt Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej

Szansa na rozwój turystyki

Lokalizacja projektu MSIT

• w warstwie analogowej:
- sieci jednostek świadczących usługi informacji turystycznej (m.in. zintegrowanie jednostek już istniejących oraz stworzenie nowych jednostek, ujednolicenie standardu funkcjonowania jednostek poprzez wdrożenie systemu kategoryzacji, standardów wizualizacji, wyposażenie w sprzęt do obsługi klientów, budowę funkcji informacyjnych o ofercie turystycznej regionu w obiektach turystycznych),
- zintegrowanego systemu oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych turystycznie (m.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych atrakcji znakami turystycznymi),
- zintegrowanego systemu promocji i sprzedaży produktów i oferty turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji i materiałów promocyjnych służących informacji turystycznej),
- certyfikację jednostek „it”.

• w warstwie cyfrowej:
- zintegrowanego systemu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem najnowszych technologii (m.in. zintegrowanie istniejących turystycznych baz danych i witryn internetowych, stworzenie regionalnego portalu turystycznego, produkcję i dystrybucję materiałów multimedialnych),
- stworzenie sieci całodobowych kiosków elektronicznych – infokiosków,
- wdrożenie systemu Małopolskiej Karty Turystycznej
• systemu szkoleń i doskonalenia kwalifikacji kadry zatrudnionej w informacji turystycznej, zarówno w zakresie analogowej, jak i cyfrowej części MSIT.

(e.t-m.)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit