Powstanie tu punkt „it”

Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni powołano w 1976 roku, a zaczęło funkcjonować od 1977 roku. Jest realizacją założeń naukowych etnografa i znawcy tradycyjnej kultury ludowej profesora Romana Reinfussa.

Parki etnograficzne, zwane niezbyt poprawnie skansenami, są wspaniałymi ambasadorami regionów, z których pochodzą zgromadzone w nich eksponaty budownictwa drewnianego. Nie inaczej jest w przypadku Muzeum Wsi Kieleckiej, usytuowanego w miejscowości Tokarnia w pobliżu Kielc i Chęcin, przy szlakach turystycznych prowadzących w Góry Świętokrzyskie.

Tokarnia to jeden z obiektów promowanych m.in. w trakcie kampanii „Piękny Wschód” organizowanej przez POT oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne.

Muzeum Wsi Kieleckiej już dawno przestało pełnić rolę obiektu, w którym jedynie udostępnia się zgromadzone obiekty do oglądania. Oferta parku etnograficznego jest bardzo bogata i obejmuje: lekcje muzealne, imprezy własne (np. wytopki ołowiu, jarmarki agroturystyczne), imprezy zlecone, zajęcia edukacyjne, organizacje zjazdów. W skansenie można wziąć także prawdziwy ślub (w kościele) i zorganizować wesele. Atrakcją są występy kapel ludowych i potrawy lokalnej kuchni.

Jak podkreśla dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego Małgorzata Wilk-Grzywna, do obsługi turystów angażuje się tu zarówno muzealników, rzemieślników i twórców ludowych, jak i młodzież znającą zasady nowoczesnego marketingu i języki obce, co jest niezbędne w realizacji niekiedy bardzo skomplikowanych zleceń.

- Tajemnica sukcesów rozwijającego się Muzeum, w którym niedługo powstanie centrum konferencyjne, jest nowoczesne zarządzanie – podkreśla M. Wilk-Grzywna. Dyrektorem Muzeum wsi Kieleckiej jest Janusz Karpiński, ceniony menedżer, były wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łysogóry”.

Skansen w Tokarni, jako bodaj jedyny tego typu obiekt w kraju, nie jest uzależniony od dotacji.

Mapa placówek informacji turystycznej w Świętokrzyskiem, choć bardzo „gęsta” od sygnatur „it” nie ma dotąd odniesienia do Tokarni. Jak zapewnia dyrektor M. Wilk-Grzywna ta luka zostanie wkrótce wypełniona. Wszak Muzeum wsi Kieleckiej to idealne miejsce do promowania także całego regionu. Będzie to już 40 punkt w świętokrzyskiej sieci „it”.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit