Forum Informacji Turystycznej

Nowe władze, kolejne zadania

Nowe władze Forum Informacji Turystycznej…Więcej »

Podczas IV Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu odbyło się kolejne Forum Informacji Turystycznej, stanowiące zarazem konferencję sprawozdawczo-wyborczą FIT.

Stanisław Turski, dotychczasowy przewodniczący Forum, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej przypomniał, że Forum powstało w Toruniu, z okazji 40. rocznicy powstania polskiego systemu informacji turystycznej. Upływająca kadencja władz Forum objęła lata 2006-08 i charakteryzowała się dużą aktywnością. Obok regularnych posiedzeń Zarządu, organizowano doroczne konferencje szkoleniowe w różnych ośrodkach informacji turystycznej, połączone z wymianą doświadczeń i poznawaniem dorobku centrów „it”.
Forum opracowało m.in. założenia Konkursu na Najlepsze Centrum „it” oraz uczestniczyło w przygotowaniu konferencji Polskiej Organizacji Turystycznej z okazji 45-lecia systemu „it” w Warszawie.

W walnym zebraniu uczestniczyli: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT i Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT, którzy przekazali informacje o zadaniach POT w zakresie „it” na rok 2009. Najważniejszym narzędziem pracy systemu „it” stanie się Narodowy Portal Turystyczny.

W toku dyskusji zarejestrowano liczne wnioski. Za niezbędne uznano organizowanie dorocznych szkoleń zagranicznych dla najlepszych centrów „it”; opracowanie poradnika dobrych praktyk pracownika „it”; intensyfikację promocji systemu „it”, m.in. poprzez prezentacje najlepszych placówek; organizowanie szkoleń na temat pozyskiwania środków „it” na cele informacji i promocji turystycznej; intensyfikację współpracy z POT, ROT-ami i LOT-ami; zwiększenie troski o jakość publikacji informacji turystycznej.

Nowym przewodniczącym Forum Informacji Turystycznej został Marcin Pałach, dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji; wiceprzewodniczącym – Stanisław Turski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej; sekretarzem – Jacek Idzikowski (POT). Członkami Zarządu zostali: Barbara Tekieli (dyrektor Stołecznego Biura Turystyki); Agnieszka Sobańska (Włocławska Informacja Turystyczna); Jarosław Wnorowski (Zielonogórskie Centrum Informacji i Promocji Turystycznej); Wojciech Dziąbek (Jurajska Informacja Turystyczna).
(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit