Miejski System Informacji

Nowoczesny przewodnik po wyjątkowym mieście

Bielsko-Białą nazywano w okresie międzywojennym Małym Wiedniem ze względu na architekturę wzorowaną na wiedeńskiej. Drugim takim miastem w Polsce był Cieszyn

Choć Bielsko-Biała jako jedno miasto powstało dopiero w początkach lat 50. XX w., to jednak jego dwie główne części składowe: Bielsko (na historycznym Śląsku) i dawna Biała Krakowska mają bardzo odległą metrykę. Malownicze położenie u wrót Beskidu Śląskiego sprawia, że przybywają tutaj liczni turyści. Trzeba wiedzieć, że prawdziwe góry mają swój początek w granicach miasta, bogatego w zieleń lasów i parków.

Intencją twórców nowego przewodnika po Bielsku-Białej, przygotowywanego w ramach Miejskiego Systemu Informacji, na zlecenie samorządu miejskiego, przez Towarzystwo Projektowe Grzegorza Niwińskiego i Jerzego Porębskiego, było spowodowanie większego zainteresowania wnikliwszym poznawaniem samego miasta, tak aby nie było ono odwiedzane w podróży, niejako przy okazji.

W przewodniku opisano klika tras turystycznych, tłumacząc opisy na języki czeski, angielski i niemiecki. To bardzo dobrze, gdyż goście zagraniczni często dysponują wprawdzie dobrymi, ale promocyjnymi, a wiec skrótowymi opisami.      Ta mała książeczka prowadzi m.in. śladami średniowiecznego Bielska (do zamku, ale nie tylko), od grodziska do grodziska (wskazując na nieznane pradzieje tych stron), Teatrem Cesarskim, ulicami Małego Wiednia (tak nazywano z racji architektury centrum Bielska, bogate m.in. kamienicami, historycznym hotelem Prezydent), szlakami przemysłu i techniki. Poznajemy miejsca związane z polskim ruchem narodowym na Śląsku, wgłębiamy się w wielokulturowość miasta, którą tworzyli wyznawcy religii katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit