Targi to najlepszy punkt „it”

Podlaskie – region otwarty

Stoisko kandydatki do tytułu przyrodniczego cudu świata…Więcej »

Organizowane po raz kolejny przez PROT w Białymstoku Podlaskie Targi Turystyczne dają wyjątkową szansę do zapoznania się kompleksową ofertą regionu, w której stale pojawiają się nowe pomysły. Zdaniem prezesa PROT, posła Jana Kamińskiego tragi białostockie to wielka szansa dalszego otwierania się regionu na zewnątrz.

Pod tym względem Podlaskie należy do najbardziej aktywnych. Obok targów w Białymstoku wymienić należy min. coroczne prezentacje regionu w Warszawie – dzieło Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, któremu przewodzi Mirosław Lech, wójt gminy Korycin.

- O randze targów i wartości towarzyszących im procesom integracji - mówi Jan Kamiński - świadczy coroczna obecność przedstawicieli innych regionów, a także wystawców zagranicznych, między innymi z Litwy i Białorusi, od lat współpracujących z Podlaskiem. Cieszy szansa na uproszczenie procedur granicznych, choćby w odniesieniu do przygranicznego ruchu Polska - Białoruś.

PROT – można traktować jako wspólny stół, do którego zasiadają przedstawiciele praktyki i nauki, samorządowcy, instytucje i osoby, dla których rozwój regionalny, w tym rozwój turystyki, nie jest obojętny. Siła organizacji tkwi w kondensowaniu potencjału intelektualnego, a także środków, które pozwalają na wspólne realizowanie ważnych zamierzeń. Należą do nich zarówno „projekty lekkie” – polegające na systematycznej weryfikacji stanu posiadania (walory, atrakcje, produkty, infrastruktura), jak też działalność inwestycyjna.

Z punktu widzenia interesów regionu, a także kraju, szczególnie ważna jest dbałość o uchronienie wszelkich przejawów miejscowej tożsamości, zarówno w dziedzictwie przyrodniczym, jak też kulturowym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit