RCIT w Koszalinie

Pomorze środkowe dba o dobrą informację turystyczną

Zespół RCIT … Więcej

Sylwia Mytnik, kierownik Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie założonego i prowadzonego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego jest nie tylko znawczynią dzisiejszych realiów turystyki, ale też historii informacji turystycznej na tym terenie.

To dobrze, gdyż znajomość historii pozwala nie tylko złożyć podziękowania poprzednikom, ale także - częściej niż wymyślimy - skorzystać z ich doświadczeń, oczywiście, mając na uwadze dzisiejsze realia.

Warto tu przypomnieć, że wojewódzki ośrodek informacji turystycznej w Koszalinie działa od 1963 r., a w jego pracy szczególnie zasłużyli się Czesław Orłowski, Danuta Budzyńska-Zielińska i Henryk Golik. Tu w Koszalinie po raz pierwszy w sieci „it" w kraju zastosowano telefaks, a potem komputer. Zmieniała się struktura organizacyjna i podległość ośrodka. Jego gestorami były: urząd wojewódzki, b. wojewódzkie przedsiębiorstwo turystyczne, oddział Centralnego Ośrodka Informacji Turystycznej, Regionalna Agencja Promocji Turystyki. Urząd Miejski w Koszalinie... Mimo wiecznej reorganizacji, nigdy jednak nie zaprzestano w Koszalinie tej formy działalności.

Od 2005 r. funkcjonuje Regionalne Centrum Informacji Turystycznej (RCIT) podlegające Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, która to organizacja do sprawnego funkcjonowania informacji turystycznej przykłada dużą wagę. Jak podkreśla S. Mytnik powstanie tej placówki jest konsekwencją udziału Stowarzyszenia w roku 2004 jako partnera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w projekcie „Baltic + wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego" oraz realizacji projektów „Gościnny Region" i „Zintegrowany system informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim" ZROT, w ramach Kontraktu dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Dużą rolę odegrał samorząd miasta Koszalina przekazując na podstawie umowy użyczenia dogodny lokal dla informacji turystycznej, w śródmieściu, przy ulicy Dworcowej 11-15. Podstawowa działalność RCIT jest finansowana przez członków Stowarzyszenia: miasto Koszalin, gminy Będzino, Manowo i Mielno, miasto i gminę Polanów, Miasto i gminę Sianów oraz powiat koszaliński. W roku 2011 w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzono kompleksową modernizację sali obsługi wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia. Czynne są tutaj stanowisko internetowe, infokiosk, kiosk multimedialny.

Centrum udziela informacji i porad, prowadzi sprzedaż i bezpłatny kolportaż wydawnictw i pamiątek. Najpopularniejsza jest figurka Julka Jamneńskiego, nawiązująca do opowieści o dobrych karzełkach znad jeziora Jamno, które pomagały tutejszym mieszkańcom. Placówka uczestniczy w targach turystycznych, prowadzi własną stronę internetową www.it-pomorze.pl, współpracuje z wydawcami przewodników i map, ale także prowadzi własną działalność wydawniczą, inspiruje i organizuje kampanie promocyjne. Aktualizowana jest baza danych „it". Dużą pomocą jest kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych regularnie przygotowywany przez Bibliotekę Publiczną w Koszalinie.

Trudno nie wyrazić uznania, wręcz podziwu dla pracy trzyosobowego zespołu CIT. Opracowanie na temat historii, współczesności i perspektyw tej placówki, przygotowane przez Panią Sylwię Mytnik z okazji 50-lecia systemu „it" w Polsce, to ponad 20 stron i to samych konkretów. W 2009 roku zajęło trzecie miejsce w kategorii miast powyżej 75 tys. mieszkańców w V edycji Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej, przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i Zarząd Forum Informacji Turystycznej. Nic też dziwnego, że w 2010 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego otrzymało Złotą Odznakę za Zasługi dla Turystyki, właśnie za aktywność RCIT.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit