Co po likwidacji CPiIT

Promocja Kołobrzegu w gestii Biura Prezydenta

Michał Kujaczyński, rzecznik prezydenta Kołobrzegu, kierownik Biura Prezydenta, odpowiedzialny za promocję Miasta/ fot.: E. Dubois

Likwidacja Centrum Promocji i Informacji Turystycznej i przekazanie jego zadań do Biura Prezydenta miasta ma poprawić koordynację działań promocyjnych Kołobrzegu. Miasto liczy też na większy profesjonalizm.

CPiIT został zlikwidowany po ośmiu latach działalności. Jednostka ta podlegała prezydentowi miasta, jej zadaniem było kreowanie wizerunku Kołobrzegu, jego promocja, inicjowanie współpracy różnych podmiotów turystycznych działających w mieście, prowadzenie informacji turystycznej, przygotowanie materiałów promocyjnych, wydawnictw turystycznych,  a także działalność impresaryjna. Radni miejscy wielokrotnie krytycznie odnosili się do efektów pracy CPiIT. Prezydent Janusz Gromek już kilka lat temu zapowiadał zmianę formy zarządzania promocją. Ostatecznie we wrześniu 2012 roku radni podjęli uchwałę o likwidacji CPiIT i z końcem grudnia jednostka, w której pracowało sześć osób, przestała istnieć.  Z nowym rokiem promocja Kołobrzegu należy do zadań Biura Prezydenta, którego szefem został dotychczasowy rzecznik prezydenta Michał Kujaczyński. Do Biura przeszła też czwórka pracowników zlikwidowanej jednostki, włącznie z jej dyrektorką Martą Ostapiec, która pozostaje specjalistą do spraw turystyki i promocji.

- Zmieniając formę zarządzania promocją, przyjęliśmy model sprawdzony w Sopocie. Liczymy, że z pozycji Urzędu Miasta łatwiej będzie koordynować działania różnych instytucji i podmiotów turystycznych. CPiIT próbował tak robić, ale jako jednostka zewnętrzna nie miał na to większego wpływu. Teraz mamy nadzieję, że uda się spiąć te działania z pożytkiem dla miasta, a przede wszystkim gości odwiedzających Kołobrzeg. Część zadań będziemy zlecać  specjalistom i fachowcom  na zewnątrz, o co też upominali się radni, zarzucając czasem nieprofesjonalne działania promocyjne – mówi Michał Kujaczyński. Skupienie promocji miasta pod jednym szyldem – poza CPiIT w Urzędzie Miasta też działała podobna komórka – ma poprawić jej skuteczność oraz pozwolić na lepsze gospodarowanie finansami. Biuro Prezydenta ma nieco większy budżet na promocję niż miał CPiIT (w 2012 roku 1 mln 450 tys. zł), w tym roku miasto planuje wydać 1 mln 730 tys. zł.  Dla porównania Sopot ma na ten cel 2,1 mln zł.

Wkrótce Biuro ma przedstawić swoje plany promocyjne dla miasta. Ustalono już jednak, że rok 2013 będzie rokiem prac koncepcyjnych. Trzeba odświeżyć strategię turystyczną  „Klimatyczny Kołobrzeg”,  by była spójna ze Strategią Rozwoju Kołobrzegu. Wsparciem dla Biura Prezydenta ma być Lokalna Organizacja Turystyczna, która po blisko dziesięciu latach przymiarek czeka już na rejestrację w sądzie.

Pracownicy Biura Prezydenta urzędują na razie w dwóch miejscach, w Urzędzie Miasta przy ul. Ratuszowej i w byłej siedzibie CPiIT przy Placu Ratuszowym. Wiosną planowana jest przeprowadzka. Biuro ma być przeniesione do nowych pomieszczeń w zabytkowym ratuszu. Tu też będzie siedziba LOT.

Ewa Dubois

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit