Poznań, 25 listopada 2008 r.

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Forum Informacji Turystycznej

Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: przewodnicząca Barbara Tekieli, sekretarz Agnieszka Sobańska i członek Ewa Felikowska zaaprobowała następujące wnioski powstałe w wyniku dyskusji:

1. Zorganizowanie szkoleń dla pracowników informacji turystycznej (informatorów) – w tym jednego zagranicznego wyjazdu studyjnego dla wybranych pracowników z nagrodzonych w konkursie POT najlepszych placówek „it” (przy współpracy POT, Austriackiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie i POIT w Wiedniu).

2. Przygotowanie Poradnika pracownika „it” oraz wydanie go w formie książkowej przy wsparciu POT. Podręcznik jest niezbędny w perspektywie planowanej kategoryzacji oraz przygotowywanego przez POT podręcznika dobrych praktyk.

3. Stworzenie newslettera Forum Informacji Turystycznej i nawiązanie współpracy pomiędzy wszystkimi placówkami „it” w Polsce w tym zakresie (newsletter powinien znaleźć się na stronie POT oraz Aktualności Turystycznych).

4. Kontynuowanie prac nad stworzeniem zintegrowanego ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, z uwzględnieniem jednolitego oznakowania „i” oraz zasad, które będą odpowiadały normom systemu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit