Podręczne przewodniki

Sieciowe produkty turystyczne na mapach

W centrach i punktach informacji turystycznej województwa łódzkiego pojawiła się seria map tematycznych wydanych przez Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, kierowany przez cenionego promotora turystyki i kultury – dyrektora   Ryszarda Kalińskiego.

Wspomniane, bardzo staranne i kompleksowe opracowania kartograficzne, nie mają charakteru map turystycznych, tzn. nie mogą być bezpośrednio spożytkowane w trakcie wędrówek po regionie. Publikacje te przedstawiają natomiast przestrzenne rozmieszczenie składników tematycznych produktów turystycznych, dzięki czemu umożliwiają dokonywanie trafnych wyborów przy programowaniu różnych form turystyki: pieszej, motorowej, kolarskiej, a nawet wodnej i konnej.

Wstęp do mapy „Obiekty techniki województwa łódzkiego”  napisał Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Autor zaprasza przede wszystkim do odwiedzenia stolicy województwa, którą określa jako jeden wielki, wyjątkowy zabytek techniki. Na mapie pojawiły się lokalizacje dawnych zakładów wielkoprzemysłowych (pełniących dziś m.in. funkcje muzealne, biznesowe, edukacyjne, hotelarskie). Zaznaczono też zabytki kolejnictwa,  najstarszy spawany most w Europie (Maurzyce koło Łowicza), młyny wodne i wiatraki, domy tkaczy, gorzelnie, browary. Wydawcy wyraźnie pragną uwrażliwić turystów, wskazując choćby na takie niedostrzegalne szczegóły, jak… ślady palców zostawione przez murarzy na cegłach w XVIII stuleciu.    Dzięki wspomnianej mapie możemy wybrać jako cel wędrówki, np. Miasto krawców - Brzeziny (z ciekawym muzeum) czy też Lipce Reymontowskie, które – jak się okazuje – są interesujące nie tylko z racji akcji „Chłopów”, ale również tamtejszych zabytków poprzemysłowych.

Kolejne z opracowań kartograficznych „Obiekty geoturystyczne w województwie łódzkim”  jest nawiązaniem do coraz bardziej popularnej geoturystyki – edukacyjnej formy turystyki krajoznawczej propagującej przede wszystkim walory przyrody nieożywionej. Jak napisał w komentarzu do mapy, będącym zaproszeniem do „tematycznej wizyty w Łódzkiem”,  marszałek W. Stępień, są dwa powody, dla których region stał się prekursorem w propagowaniu tej dziedziny. Pierwszą przyczyną jest bogactwo form krajobrazowych terenów województwa, które są często niedostrzegane jako walor turystyczny. Drugą przyczyną jest postać wybitnego uczonego, prof. Jana Dylika, geografa i krajoznawcy, który był twórcą tzw. polskiej szkoły peryglacjalnej, badającej procesy wpływające na rzeźbę terenu na przedpolu lodowca.  Na wspomnianej mapie zlokalizowano m.in.: wzgórza widokowe (zwłaszcza okolice Opoczna i Przedborza), skałki i jaskinie mało znanej Jury Wieluńskiej, kamieniołomy, odkrywki geologiczne, torfowiska i bagna.

Trzecia ze wspomnianych map nosi tytuł „Łowiska wędkarskie w województwie łódzkim” i jest kierowana do turystów zainteresowanych  amatorskim połowem ryb. Obok lokalizacji łowisk na rzekach (m.in. Pilica, Warta, Bzura) i zbiornikach (m.in. Jeziorsko, Sulejowski), przedstawiono rozmieszczenie gospodarstw wędkarskich i kwater agroturystycznych wyspecjalizowanych w wędkarstwie.  Turysta odnajdzie tutaj także podstawowe przepisy dotyczące połowu oraz adresy punktów, w których można zalegalizować planowane zmagania z wielką rybą.

Wspomniane opracowania kartograficzne to bardzo dobre przykłady, godne do naśladowania w praktyce działań informacji turystycznej.

Jan Paweł  Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit