Recenzja

System informacji a ruch turystyczny

Autorami podręcznika są prof. dr Janusz Merski – założyciel i rektor "Almamer" Wyższej Szkoły Ekonomicznej, prekursor wyższego niepublicznego szkolnictwa wyższego w dziedzinie turystyki; autor licznych opracowań naukowych, naukowych jednocześnie praktyk turystyki oraz Jan Paweł Piotrowski – nauczyciel akademicki, współtwórca polskiego systemu „it”, autor podręczników, przewodników, twórca kampanii promocyjnych.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów turystyki i rekreacji, kadry placówek informacji turystycznej, pracowników samorządów terytorialnych i gospodarczych, ROT-ów, LOT-ów, branży turystycznej i hotelarskiej oraz zarządzających atrakcjami turystycznymi.

Zawiera następujące bloki tematyczne: Zarys historii polskiego systemu „it”; Rola i miejsce informacji w gospodarce turystycznej; Zakres informacji turystycznej; Organizacja pracy i narzędzia systemu „it”; Zadania struktur rządowych, samorządowych (samorząd terytorialny i gospodarczy, partnerstwo publiczno-prywatne, ROT, LOT) w dziedzinie kreowania systemu „it”; Organizacja i zadania systemu „it” w Polsce i za granicą.

Autorzy posiłkują się licznymi studiami przypadków, m.in. analizami SWOT wybranych centrów „it”. Zawarli też bogaty wykaz literatury. 

Prof. dr Janusz Merski, Jan Paweł Piotrowski, „System informacji a ruch turystyczny”, Wydawca: "Almamer" Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit