Węgrów, miasto z duszą i historią

Towarzystwo regionalne dba o informację turystyczną

Punkt Informacji Turystycznej mieści się w Węgrowie przy ulicy Gdańskiej 2

Czy to jeszcze Mazowsze czy już Podlasie?  To pytanie zadają sobie bardzo często turyści odwiedzający pełen zabytków, wielokulturowy Węgrów – ze słynnym zwierciadłem Twardowskiego oraz sąsiedni Liw z zamkiem Książąt Mazowieckich, Muzeum –Zbrojownią i kościołem, w którym proboszczem był późniejszy prymas Jan Paweł Woronicz.

Węgrów i Liw dzieli magiczna rzeka Liwiec, wspaniały szlak kajakowy i choć obie miejscowości leżą w województwie mazowieckim, to historycy podkreślają, że Węgrów to Podlasie, a Liw – Mazowsze.

Granice w ciągu lat zmieniały swój przebieg, a Węgrów i Liw były świadkami wielu wydarzeń historycznych. Te i inne tajniki dziejów ciekawie objaśnia nowa książka „Węgrów - dzieje - społeczeństwo – kultura” (red. F. Midura, A. Chmiel), wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej. Książka jest m.in. pokłosiem konferencji naukowej. Odbyła się ona z inicjatywy burmistrza Węgrowa Jarosława Grendy i wiceburmistrz Jadwigi Snopkiewicz, Starostwa Powiatowego w Węgrowie, Urzędu Gminy Liw,  przy wsparciu licznych organizacji pozarządowych, m.in. PTTK i Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej oraz Muzeum Zbrojowni w Liwie, przy współpracy z ALMAMER Szkołą Wyższą.

To kolejny etap współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi tego powiatu. W roku 2009 odbyła  się bowiem na zamku w Liwie konferencja naukowa: „Atrakcyjność turystyczna powiatu węgrowskiego”, a w roku 2011 r. - z okazji  570-lecia Węgrowa - konferencja „Węgrów - dzieje społeczeństwo -  kultura”, tym razem w warszawskim Muzeum Fundacji im. Jana Pawła II.

Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Węgrowskiej – Jadwiga Giers uważa, że w promocji turystycznej nie wystarczą foldery i strony internetowe. Dlatego też ta zasłużona organizacja społeczna będzie kontynuowała działania wydawnicze służące pogłębianiu wiedzy o regionie zarówno przez jego mieszkańców, jak i turystów.

Jak napisał we wstępie do wspomnianej książki Jarosław Grenda – burmistrz Węgrowa „Są miasta, w których historia szepcze z każdego zakątka. W Węgrowie w wielu miejscach historia krzyczy!!!”. Treść pasjonującej książki potwierdza w pełni słuszność słów ojca miasta. Tu, na pograniczu Mazowsza i Podlasia są nie tylko cenne i znane od pokoleń dzieła, ale prawie każdego dnia – choćby w wnuku badań archeologicznych czy kwerend archiwalnych - historia stale odsłania swoje nieznane karty.

Do wnikliwego zapoznania się z treścią książki zachęca też zainteresowany rozwojem turystyki biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz, zauważając, że historia „odkrywając dawną obecność ciekawych ludzi ukazuje przeszłość jako wszechnicę wiedzy”.

Wydawnictwa i imprezy kulturalne nie są jedyną formą działania wspomnianego Towarzystwa. Przez dłuższy czas węgrowski Punkt Informacji Turystycznej był nieczynny, z oczywistą szkodą dla miasta i powiatu, których władze przywiązują dużą wagę do rozwoju turystyki. Od 1 kwietnia został ponownie uruchomiony, a prowadzi go właśnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej. Jego opiekunem jest Jadwiga Giers, prezes stowarzyszenia.

Punkt udziela informacji o imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, atrakcjach turystycznych, bazie wypoczynkowo-hotelarskiej, gastronomicznej, infrastrukturze  turystycznej, pomaga w zapewnieniu przewodnika, udostępnia broszury i ulotki. Kontakt – tel.: 25/ 792 35 66 lub 605 730 012, e-mail: pit@wegrow.com.pl.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit