Transgraniczna informacja turystyczna w Zielonej Górze

1-Transgraniczna

Zielona Góra od dawna jest kojarzona z turystyką. Miasto z parkiem winnym otaczającym piękną palmiarnię, Muzeum Winiarstwa, świętem winobrania, a na co dzień z kolorową starówką, słusznie wzbudza zainteresowanie gości krajowych i zagranicznych. Wizyty w tym mieście otoczonym lasami wiąże się często z pobytem w ośrodkach wypoczynkowych ulokowanych pośród jezior i lasów.

Goście Zielonej Góry trafiają też do pobliskiego parku etnograficznego w Ochli, muzeum w Świdnicy, zabytkowych miast – Kożuchowa i Bytomia Odrzańskiego. Dlatego też promocja Zielonej Góry powinna być i jest połączona z informacją turystyczną o regonie.

O Polsko-Niemieckim Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Zielonej Górze mówi jego kierownik Hubert Małyszczyk. - Od 30 września 2010 roku w Zielonej Górze i niemieckim Cottbus (Chociebuż) działa Polsko-Niemieckie Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (PNCPiIT). Dwa biura po dwóch stronach granicy mają ten sam cel – dobrosąsiedzkiej promocji regionów. Trzeba tutaj dodać, że placówka jest kontynuatorem działań jednostek Informacji Turystycznej, funkcjonujących między innymi w ramach przedsiębiorstwa turystycznego „Lubtour", a następnie Zielonogórskiego Centrum Informacji i Promocji Turystyki. Dziś nie jest to jak dawniej niewielki lokal lecz reprezentacyjna siedziba w ratuszu, mająca dodatkowo filię w palmiarni. Pięknie odrestaurowano ratuszowe wnętrza. Wyposażenie Centrum powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. W ramach projektu pokryto koszty zatrudnienia pracowników posługujących się językiem polskim i niemieckim.

Efekty wzajemnej promocji są już dziś widoczne. Powstają wspólne oferty i publikacje, dobrą praktyką jest wspólny udział w targach turystycznych.

H. Małyszczyk cieszy się z dobrej współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „Lotur", regionem Spreewald oraz wieloma instytucjami i organizacjami po obu stronach granicy. Ci partnerzy to m.in.: ZOO Cottbus, Planetarium Cottbus, Związek Parków Łużyckich, Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielonogórska Palmiarnia, stowarzyszenia winiarskie, Port Cigacice, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca, Uniwersytet Zielonogórski, stowarzyszenia rowerowe, Sulechowski Dom Kultury. Ważną rolę promocyjną pełnią inspirowane przez Centrum spotkania mieszkańców obu regionów, wizyty dziennikarzy, podróże studyjne dla branży turystycznej.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit