50 lat „Poznaj swój kraj”

,,Wciąż wędrujemy” w następne pięćdziesięciolecie

W styczniu 1958 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika krajoznawczo-turystycznego ,,Poznaj swój kraj”. Powołało go ówczesne Ministerstwo Oświaty. Przeznaczone było dla szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych, które zaczęto tworzyć w różnych rodzajach placówek oświatowo-wychowawczych. Miało pomagać w organizacji takich jednostek, a jednocześnie promować aktywne formy poznawania ojczystego kraju poprzez wycieczki, biwaki, czy obozy wędrowne.

Czasopismo dobrze spełniało swe zadanie, czego dowodem mogło być istnienie w latach 60. ponad 8 tysięcy kół zrzeszających ponad 200 tysięcy uczniów.
Już wtedy pismo przekroczyło nakład 110 tys. egzemplarzy. Przez wiele późniejszych lat ,,Poznaj swój kraj” nie tylko edukował młodych adeptów turystyki, był też organizatorem przeróżnych imprez, akcji i kampanii. Kiedy jednak przyszły lata 80., a krajoznawstwo zeszło na plan dalszy w pracach szkół, zmniejszyło się też zainteresowanie tym czasopismem. Na początku lat 90. ówczesne wydawnictwo ,,Nasza Księgarnia” postanowiło je zlikwidować. Próbę jego ratowania podjęła jedna z firm handlujących papierem. Niestety, malejąca sprzedaż nie przynosiła oczekiwanych zysków, toteż i nowy wydawca w końcu 1994 r. postanowił zakończyć jego wydawanie. Z pomocą pospieszyła prywatna Firma AMOS. W styczniu 1995 r. pod jej szyldem ukazał się 393. numer czasopisma.
Decyzję o ratowaniu ,,Poznaj swój kraj” podjęto przy obietnicach pomocy ze strony różnych instytucji i organizacji, jednak deklaracje wsparcia skończyły się na obietnicach. Po kilku miesiącach AMOS widząc nikłe szanse w utrzymaniu szkolnego czasopisma podjął decyzję o zmianie profilu ,,Poznaj swój kraj”. Jego adresatem stali się wszyscy rozmiłowani w wędrówkach po ojczystych szlakach, poznawaniu przyrody i historii Polski, kultury i tradycji narodowej.
Dziś wydawany w 12-tysięcznym nakładzie ,,Poznaj swój kraj” czytany jest przez turystów-krajoznawców w wieku od 7 do 107 lat. Promuje ciekawe regiony Polski, lansuje różne formy turystyki, podpowiada gdzie dobrze i niedrogo wypoczywać. Z myślą o odrodzeniu turystyki szkolnej miesięcznik zainicjował i doprowadził do powstania Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej skupiającej podmioty gospodarcze specjalizujące się m.in. w organizacji wycieczek i wczasów dziecięco-młodzieżowych.
W 1977r. czasopismo ustanowiło Koronę Gór Polski, a jej redakcja założyła Klub jej Zdobywców zrzeszający już ponad 4200 członków, w tym przedstawicieli już pięciu krajów (nota bene za tę inicjatywę ,,Poznaj swój kraj” otrzymał w tym roku Wyróżnienie Specjalne w ogólnopolskim konkursie POT). Powodzeniem cieszą się ogłaszane przez redakcję konkursy krajoznawcze i fotograficzne.
Wciąż jednak czasopismo pamięta o swej pierwotnej misji i dlatego wspólnie z PTTK organizuje Ogólnopolski Konkurs Młodzieżowy ,,Poznajemy Ojcowiznę” - właśnie trwa jego 16. edycja, czy współzawodnictwo SKKT.
Po długiej, prasowej dyskusji w lipcu 2006 r. redakcja zorganizowała zjazd założycielski, który powołał Stowarzyszenie ,,Poznaj Swój Kraj”.
Dziś bez dotacji państwa, bez żadnej pomocy sponsorów, tylko przy poparciu czytelników - przyjaciół, czasopismo świętuje swoje 50-lecie. Nadrabiając pewne opóźnienie wydawnicze, wbrew złym przepowiedniom sprzed trzynastu lat, wpisało w jubileuszowy znak hasło ,,Wciąż wędrujemy”. W następne pięćdziesięciolecie.
Janusz Sapa
redaktor naczelny
,,Poznaj Swój Kraj”

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit