Zgłoszenia udziału w obradach Forum Informacji Turystycznej

 4-5 grudnia, w Zamościu, obradowało będzie Forum Informacji Turystycznej. Polska Organizacja Turystyczna i Zarząd FIT zapraszają do udziału pracowników centrów i punktów „it”. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 22 listopada.

W trakcie obrad zostaną poddane pod dyskusję zagadnienia związane z trendami rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, między innymi zmianami zachodzącymi w sposobie funkcjonowania „it” pod wpływem nowych technologii i wyzwaniami jakie współczesność stawia przed polską turystyką. Obecnym zaprezentowane zostanie również sprawozdanie z działania Zarządu FIT. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele instytucji samorządowych i eksperci turystyczni.

Potwierdzenie zgłoszenia udziału należy przesłać na adres: liliana.waszczuk@pot.gov.pl, telefon +22 536 70 64

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW FORUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Hotel ARTIS, Zamość 4-5.12.2018

WTOREK 4.12.2018

13:00-14:00 Lunch powitalny w hotelu

14:00-14:20 Otwarcie obrad
dr Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Jacek Janowski, Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej
Marcin Pałach, Przewodniczący Forum Informacji Turystycznej
Dorota Lachowska – Wiceprezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (LROT)

14:20-14:40 Atrakcje i certyfikowane produkty turystyczne Regionu Lubelskiego na rzecz rozwoju Informacji Turystycznej – Dorota Lachowska, Wiceprezes LROT

14:40-16:40 Polski System Informacji Turystycznej – stan obecny i wyzwania przyszłości: blok dyskusyjny
● Proces E-Certyfikacji Informacji Turystycznej na lata 2018-2020
● Szkolenia dla kadr Informacji Turystycznej w 2018-2019 i Konkurs „Na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce” w 2019 roku
● Problemy i wyzwania dla Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, wymiana doświadczeń
● Dobre praktyki w działalności centrów i punktów Informacji Turystycznej
Moderatorzy: Jacek Janowski – Dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej i Marcin Pałach - Przewodniczący FIT, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji

16:40-17:00 Przerwa kawowa
17:00-18:00 Część sprawozdawcza Zarządu Forum Informacji Turystycznej
● Przyjęcie porządku obrad.
● Powołanie Komisji Uchwał i Komisji Skrutacyjnej.
● Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Forum za okres 2018 roku.
● Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Forum.
● Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.
● Dyskusje na temat kierunków strategii działania FIT we współpracy z POT, Planu działania na lata 2019-2020
● Wolne wnioski, sprawy różne.
Moderator: Marcin Pałach - Przewodniczący FIT, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji

19.00 Wyjazd uczestników FIT z hotelu na inscenizację wydarzenia historycznego na Rynek (autokar, bus)
19.30-20.20 Inscenizacja wydarzenia historycznego „Legenda Stołu Szwedzkiego”
oraz degustacja potraw regionalnych na Rynku Starego Miasta Zamość.
20.30 Kolacja uroczysta z okazji 55-lecia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w restauracji Morandówka na Rynku Starego Miasta Zamościa.
Powitanie uczestników: Prezydent Miasta Zamościa – Andrzej Wnuk

ŚRODA 5.12.2018

08:00-09:00 Śniadanie w hotelu
09:15-11:15 Nowe technologie w funkcjonowaniu Informacji Turystycznej, prowadzenie: Hubert Gonera - Landbrand

11:15-12.15 Ekosystem w komunikacji mediów społecznościowych dla Centrów
i Punktów Informacji Turystycznej, prowadzenie: Jarosław Jaworski - Tofifest

12:15-12.30 Podsumowanie i zakończenie obrad Forum.
Prowadzenie: dr Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Marcin Pałach - Przewodniczący FIT, Dyrektor Tarnowskiego Centrum Informacji

12.30-12.45 Przerwa kawowa
12:45-14:00 Prezentacja multimedialna nt. Historia twierdzy i miasta Zamość”
z wejściem do Prochowni oraz Trasy Podziemnej Oficyn Ratusza (wraz z przewodnikiem)

14:15-15:15 Obiad w hotelu
15:30 Transfer autokarowy: hotel – Dworzec Kolejowy Zamość (dla zainteresowanych zgodnie ze zgłoszeniami)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit