Tajemnica powodzenia najlepszej karczmy w kraju

Do czytelników trafiła książka „Krynicki Cichy Kącik głośny w świecie”, kolejna publikacja Elżbiety Tomczyk-Miczki. Autorka pozostaje w ulubionym kręgu tematyki kulinarnej, choć tym razem nie poświeca się zgłębianiu receptur lokalnych potraw.

Przechwytywanie150

Naukowy artykuł roku

Rada Naukowa i Kolegium Redakcyjne czasopisma naukowego „Folia Turistica” wydawanego przez Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rozstrzygnęły konkurs na najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie w roku 2014.

Słownik Wysokińskiego

Świeżo na półki księgarskie i do rąk czytelników trafia „SŁOWNIK geograficzny krajoznawczy turystyczny POLSKI" opracowany przez Jana Wysokińskiego, jednego z twórców rynku branżowej prasy turystycznej w Polsce, redaktora, publicystę, wydawcę i dydaktyka przekazującego wiedzę i doświadczenie studentom uczelni kształcącej przyszłe kadry turystyki. Słownik należy do tych pozycji wydawniczych, na które się czeka. Ze względu na zawartość i osobę autora.

Turystyka sportowa

„Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych", taki tytuł nosi książka prof. Andrzeja Hadzika. Autor poddaje analizie zjawisko turystyki sportowej, w powiązaniu z turystycznym ruchem kibiców uczestniczących w międzynarodowych imprezach sportowych zwłaszcza wysokiej rangi.

Solniczki Wieliczki

Sól jest nieprzerwanie elementem historii ludzkości, przybiera formę symbolu, obrzędu, środka płatniczego, produkcyjnego, leczniczego, i oczywiście spożywczego. Spośród przypraw najczęściej stawiana jest na stole. W prostych solniczkach i wymyślnych artystycznie naczynkach. W kolekcji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce znajduje się blisko osiemset tego rodzaju zabytkowych eksponatów, najstarsze pochodzą z XVI w. Prezentowane są na wystawie „Solniczki – małe arcydzieła sztuki" i w nowowydanym, obszernym katalogu autorstwa kustoszki Klementyny Ochniak-Dudek.

Polska-na-400

Polska na ścieżce wzrostów

Ukazał się drukiem Raport „Rynek Lotniczy 2014". Autorem opracowania i analiz polskiego rynku usług transportu lotniczego w minionym roku jest dr Dariusz Tłoczyński, wydawcą dwutygodnik branży turystycznej Wiadomości Turystyczne.

Co widział, i co by zobaczył, gdyby żył kilka wieków dłużej

„Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły" autorstwa Michała Rembasa, jednego z autorów publikujących Aktualnościach Turystycznych, otrzymał III nagrodę w kategorii „przewodniki", w XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Wybrane zagadnienia150

Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii

Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia zwierzęcego i podstaw gastronomii / pod red. Mirosława Słowińskiego. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014. – 285 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-7583-570-0

Przeszłosc terazniejszosc150

Przeszłość teraźniejszość i przyszłość turystyki

Przeszłość teraźniejszość i przyszłość turystyki : warsztaty z geografii turyzmu. T. 5 / red. Beata Krakowiak, Jolanta Latosińska; Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 – ISBN: 978-83-7969-262-0

Turystyka-i-rekreacja USzczecin150

Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce

Turystyka i rekreacja w teorii i praktyce / pod red. Jerzego Eidera. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014. – 137 s. : il. ; 24 cm. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (956) 882). Na s. tyt. także t. 956., oznaczający nr kolejny serii Rozprawy i Studia do nru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.– Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-7241-952-1