zarzdzanie-w-kulturze-sztuce-i-turystyce-kulturowej150

Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej

Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej / red. Jerzy Gołuchowski, Zbigniew Spyra.– wyd.2. Warszawa: CeDeWu, 2014– 370 s.; ISBN: 978-83-7556-639-0

Jedzenie, napoje i kulinaria w terminologii polskiej i angielskiej

Jedzenie, napoje i kulinaria w terminologii polskiej i angielskiej:: Food, Drinks and Culinary Art in English and Polish Terminology Słownik dla smakoszy, kucharzy i restauratorów / Anna Sancewicz-Kliś. Warszawa: Poltext, 2014,– 440 s. ISBN: 978-83-7561-393-3

Zarys turystyki zdrowotnej-1150

Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej 1

Zarys turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej / Czesław Koźmiński, Bożena Michalska, Ewa Szczepanowska, Katarzyna Górnik. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013,– 200 s.; ISBN: 978-83-7241-939-2

Turystyka historyczna150

Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim

Turystyka historyczna na pograniczu mazowiecko-mazursko-pomorskim / pod red. Kazimierza Grążawskiego; [Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie]. – Olsztyn : Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2014. – 174 s. : il. ; 24 cm. Materiały z konf., 10-11 maja 2012 r., Cibórz k. Lidzbarka Warmińskiego. ISBN 978-83-935593-3-6

Stowarzyszenia profesjonalne150

Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce

Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce : perspektywy rozwoju branży kongresów, konferencji i wydarzeń biznesowych w Polsce : materiały pokonferencyjne :Meetings Week Poland 2014", Warszawa, 17-21 marca 2014 r. / red. Sławomir Wróblewski. Warszawa: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce" 2014,– 91 s., il.; 24 cm. Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Spotu i Turystyki

Załozenia-i-determinanty150

Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki

Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki / Mirosław Mika. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2014; ISBN 978-83-64089-00-8

Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie

Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie / red. nauk. Wanda Staniewska-Zątek, Arkadiusz Wołoszyn ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2013. – 269 s. : il. ; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-63134-69-3

Rzezba-i-osady-czwartorzedowe150

Rzeźba i osady czwartorzędowe jako element produktu geoturystycznego Lubelszczyzny

Rzeźba i osady czwartorzędowe jako element produktu geoturystycznego Lubelszczyzny / Leopold Dolecki; Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza. Lublin: Wydawnictwo Akademickie, 2014

Rynek lotniczy 2013150

Rynek Lotniczy 2013

Rynek Lotniczy 2013

Rola uzdrowisk150

Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowisko-wym

Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek. Kraków: „Proksenia", 2014,– 288 s; seria: Monografie, nr 20. ISBN:978-83-60789-51-3