Konkurencyjnosc-regionow-turystycznych150

Konkurencyjność regionów turystycznych

Konkurencyjność regionów turystycznych / red. Maciej Dębski. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – 216 s. : il. ; 24 cm. – (Przedsiębiorczość i Zarządzanie / Społeczna Akademia Nauk, ISSN 1733-2486 ; t. 15, z. 4, cz. 3). Na grzb. wyłącznie tyt. serii. – Tekst częśc. ang. Streszcz. ang. przy pracach. Bibliogr., netogr. przy pracach. Finansowanie: Społeczna Akademia Nauk (Łódź)

Innowacje usługowe150

Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych

Innowacje usługowe na przykładzie usług turystycznych / Zbigniew Zontek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. – 140 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 127-137, netogr. s. 137-138. ISBN 978-83-63962-59-3

Bezpieczenstwo zywnosci i zywienia-1150

Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Bezpieczeństwo żywności i żywienia / red. Jan Gawęcki, Zbigniew Krejpcio. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2014,– 149 s. ISBN: 978-83-7160-741-7

Rynek turystyki konferencyjnej150

Rynek turystyki konferencyjnej. T. 1, Podstawy teoretyczne, funkcjonowanie i rozwój na świecie

Rynek turystyki konferencyjnej. T. 1, Podstawy teoretyczne, funkcjonowanie i rozwój na świecie / Krzysztof Cieślikowski; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2014. – 201 s. : il. kolor. ; 24 cm. Bibliogr. s. 183-196, netogr. s. 197-198. ISBN 978-83-64036-28-6

Cywilizacyjna funkcja150

Cywilizacyjna pozycja turystyki

Cywilizacyjna pozycja turystyki / Krzysztof R. Mazurski. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja" 2014, 134 s. ISBN 978-83-64389-36-8.

biznesowy-przewodnik-turystyczny150

Biznesowy Przewodnik Turystyczny

Biznesowy Przewodnik Turystyczny / red. Iwona Polok. [Warszawa:] Dziennik Przedsiębiorcy, 2014,– 119 s., il.

Badania porownawcze150

Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa

Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Marka Łabaja; [tł. pol.-słowac. i słowac.-pol. Agata Jędrzejczyk] ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Katolícka univerzita v Ružomberku. – Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, [2014]. – 121 ; 102 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. Współwyd.: Porovnávací výskum javov cestovného ruchu na pol'sko-slovenskom pohraničí: súborna práca / pod vedením Marka Łabaja. Oprawne w kierunku przeciwstawnym. – Tekst równol. pol., słowac., część. ang. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-926999-7-2

Stan turystyki150

Stan turystyki w Poznaniu i okolicach w roku 2013

Stan turystyki w Poznaniu i okolicach w roku 2013 / Joanna Gonia-Kołodziejczyk, Jan Mazurczak. Poznań: Poznań Lokalna Organizacja Turystyczna, 2014,– 10 s., il., wykr.

Bezpieczne narciarstwo150

Bezpieczne narciarstwo

Bezpieczne narciarstwo / Beata Wojtyczek, Małgorzata Pasławska, Krzysztof S. Klukowski. – Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014. – [2], 88 s. : il. ; 20 cm. Bibliogr. s. 9, 84-88. ISBN 978-83-64153-09-9

Zrownowazona-turystyka-szansa150

Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego

Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego = Sustainable tourism an opportunity to protect the environment, cultural heritage and economic development of municipalities of the Dynowskie Foothills / pod. red. Jana Krupy. – Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2014. – 307, [1] s. : il. ; 24 cm. Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści równol. ang., pol. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-934696-4-2