Turyści zagraniczni w bazie noclegowej

W drugiej połowie listopada, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego opublikowane zostały dane dotyczące korzystania z bazy noclegowej przez obcokrajowców w okresie od stycznia do września bieżącego roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że oszacowania liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski są obecnie upubliczniane tylko raz w roku, kilka miesięcy po zakończeniu tzw. okresu sprawozdawczego (czyli roku kalendarzowego), dane z bazy noclegowej są najlepszym źródłem informacji umożliwiającym samodzielne śledzenie tendencji w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski.

Główny Urząd Statystyczny, w ramach prowadzonego badania, gromadzi informacje o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych, posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. Badanie nie obejmuje więc ani małych obiektów komercyjnych (w których znajduje się mniej niż 10 miejsc noclegowych) ani obiektów prywatnych, w których również zdarza się nocować turystom. Pytanie o to, czy brak informacji z tego typu obiektów tworzy istotną lukę informacyjną, pozostaje otwarte. Małe obiekty komercyjne i obiekty prywatne (np. mieszkania), częściej niż turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, wykorzystywane są przez turystów przyjeżdżających w odwiedziny (segment VFR – odwiedzający krewnych lub znajomych) oraz osoby pracujące w Polsce, które w badaniach granicznych mogą (choć oczywiście nie muszą) być zaliczane do grupy turystów, a w rzeczywistości przebywają w Polsce przez dłuższy czas, podejmując tutaj pracę zarobkową. Można więc w dużym uproszczeniu przyjąć, że w obiektach objętych badaniem przez GUS nocują przede wszystkim turyści przyjeżdżający do Polski w tzw. celach typowo turystycznych (zwiedzanie, wypoczynek) oraz biznesowych, czyli potencjalnie najbardziej interesujący dla przedsiębiorców działających w sferze turystyki. Oczywiście, ze względu na fakt, że badanie prowadzone przez GUS nie obejmuje wszystkich obiektów, w których nocują turyści, liczba korzystających z bazy noclegowej jest zazwyczaj znacznie mniejsza od liczby przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w tym samym okresie. W związku z tym, zestawianie danych o liczbie korzystających z bazy z liczbą przyjazdów turystów w kolejnych okresach, w celu śledzenia dynamiki, pozbawione jest sensu.

Wracając do danych statystycznych; w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku liczba turystów zagranicznych korzystających z turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych wyniosła 4 473 tys. i była o 4,1% wyższa niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Najwięcej – 1 188 tys. – było w bazie noclegowej mieszkańców Niemiec. Stanowili oni ponad ¼ ogółu korzystających z bazy cudzoziemców, a ich liczba w porównaniu do trzech kwartałów 2014 roku wzrosła o 6,3%. Na drugim miejscu pod względem liczby korzystających uplasowali się mieszkańcy Wielkiej Brytanii. W omawianym okresie było ich 314 tys. (wzrost o 11,3%). W pierwszej piętnastce rankingu znalazło się jeszcze pięć państw członkowskich tzw. starej Unii Europejskiej: Włochy (5. miejsce, 184 tys. korzystających, wzrost o 3,9%), Francja (7. miejsce, 177 tys., +5,6%), Hiszpania (8. miejsce, 154 tys., +11,3%), Szwecja (11. miejsce, 131 tys., +16,3%) i Holandia (13. miejsce, 111 tys., +8,8%), a także dwa kraje „nowej" Unii: Litwa (14. miejsce, 106 tys., +12,3%) oraz Czechy (15. miejsce, 81 tys., +5,9%). Wysokie, 10. miejsce w rankingu zajęła Norwegia (152 tys. korzystających, wzrost o 14,7%). Spośród sąsiadów ze wschodu, najliczniej w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku z bazy noclegowej korzystali Ukraińcy (3. miejsce w rankingu, 210 tys. korzystających, wzrost o 3,6% w porównaniu do tego samego okresu 2014 r.). Rosjan było w bazie noclegowej 178 tys. (6. miejsce, spadek o 36,3%), a Białorusinów 153 tys. (9. miejsce, -6,5%). W przypadku tzw. rynków odległych najliczniej w bazie noclegowej reprezentowani byli mieszkańcy USA (4. miejsce w rankingu, 207 tys. korzystających, +9%) oraz Izraela (12. miejsce, 115 tys., -6,3%). Spośród krajów zajmujących dalsze miejsca znaczące wzrosty odnotowano w przypadku Belgii (o 17,4% więcej korzystających z bazy noclegowej), Chin (+23,8%), Szwajcarii (+12,7%) oraz Irlandii (+11,4%). Poza Rosją, Izraelem i Austrią (20. miejsce w rankingu, 52 tys. korzystających, spadek o 2,5% w porównaniu do tego samego okresu 2014 r.), ujemną dynamikę odnotowano tylko w przypadku krajów spoza pierwszej dwudziestki: m.in. Węgier (50 tys. korzystających, spadek o 3,3%), Korei (28 tys., -12,3%), Kanada (27%, -12,3%), Australii (26 tys., -1,6%) i Brazylii (13 tys., -10,1%).

Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl (dostęp: 23.11.2015).

Opracowanie: Joanna Węglarczyk, Departament Strategii, Polska Organizacja Turystyczna

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!