Logo polskiej turystyki objęte ochroną patentową

„Polska” uznana za znak towarowy

Powodzeniem zakończył się latami trwający marsz przez labirynt jurysdykcyjnych procedur interpretacyjnych. Logo polskiej turystyki, barwny znak z kreślonym odręcznie słowem Polska, falką wody, symbolem gór i zielonej przyrody, znak do którego stylistyki nawiązują liczni artyści, otrzymał prawną ochronę.

Ów symbol, który na dobre zadomowił się w rodzimej społecznej świadomości, utrwalił swoje właściwe znaczenie w systemie skojarzeń mieszkańców wielu krajów na całym świecie – został wykonany i wszedł do obiegu medialnego w październiku 1995 roku. Jego autorem jest, nie wymieniony z nazwiska artysta zatrudniony w brukselskiej agencji Corporate Profiles mieszczącej się przy 6. rue des Chaps Elysés. Wynagrodzenie za pomysł i wykonanie graficzne wraz z określeniem dokładnych parametrów technicznych pochodziło ze środków PHARE.

Kilkakrotnie podejmowane próby zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP znaku identyfikującego polską turystykę kończyły się sromotną porażką. W uzasadnieniu odrzuconych wniosków znajdowała się rzeczowa formułka odmowna informująca, że: czy to instytucja państwowa, firma czy też osoba prywatna nie mogą zastrzec praw własności do słowa Polska. Drobnym kroczkiem w dobrym kierunku przełamującym schematyzm administracyjnej egzegezy było rozporządzenie Ministra Gospodarki „W sprawie określenia wzoru znaku dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki”. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 1141 z dnia 27.09.2001 r.

Kolejny wniosek skierowany do UP miał tym samym silniejsze podstawy. Dodatkowym jego atutem była doskonalsza forma uzasadnienia prawnego. Zadbała o nią wyspecjalizowana kancelaria prawno-patentowa, która wzięła na siebie misję pośredniczenia pomiędzy narodową organizacją i urzędem nadającym certyfikaty patentowe. Niestety i ta próba zakończona została niepowodzeniem. Niespodziewany sukces przyniosło dopiero odwołanie od tej negatywnej decyzji. W dniu 04.06.2008 roku Urząd Patentowy RP wydał decyzję pozytywną, która brzmi - udziela się Prawo Ochronne na znak towarowy słowno-graficzny POLSKA na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Osobą, która z ramienia POT prowadziła i z sukcesem sfinalizowała zadanie objęcia formalną ochroną loga polskiej turystyki jest Marek Tobiasz (marek.tobiasz@pot.gov.pl), który czuwa nad prawidłowym, zgodnym z przyjętymi zasadami wykorzystaniem znaku. Przyjmuje i rozpatruje wnioski o udzielenie zgody na wykorzystanie znaku w publikacjach, wydawnictwach, plakatach i aranżacjach w czasie organizowanych imprez publicznych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit