Kapituła wybrała nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

ambasadorowie2017

8 maja br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków).Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna - Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaus oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

W tym roku do znakomitego grona 238. Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 17 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe. Na wstępie spotkania z ramienia organizatorów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, głos zabrali: w imieniu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej - Jacek Janowski - Dyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT oraz Paula Fanderowska - Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Następnie odbyło się głosowanie, któremu przewodniczył prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Kapituła obradowała w składzie:
1. Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO, European Wind Energy Association
3. Dr Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej
4. Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej
5. Paula Fanderowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
6. Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
7. Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną)
8. Wojciech Maria Marchwica, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina/ Instytut Muzykologii UJ
9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” oraz Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
10. Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau (głos oddany drogą elektroniczną)
11. Prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP
12. Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (głos oddany drogą elektroniczną)
13. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau
14. Ireneusz Węglowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną)
15. Piotr Wilczek, Przewodniczący Rady Programowej SKKP (głos oddany drogą elektroniczną)

(na zdjęciu od lewej: prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, Paula Fanderowska, Malgorzata Bartosik, Małgorzata Przygórska – Skowron, Dr Alicja Adamczak, dr Jerzy Chmiel, dr Wojciech Maria Marchwica, Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski, Aneta Książek, dr Krzysztof Celuch i Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski)

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły siedemnaście osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

1 Grzegorz Borowski, Fundacja infoShare
2 Prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
3 Prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Akademia Morska w Gdyni
4 Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział
Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
5 Czesław Lang, Lang Team Sp. Zo.o.
6 Prof. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska
7 Prof. dr hab. Józef Modelski, Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i
Technik Multimedialnych
8 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof.
Leszka Gieca SUM
9 Andrzej Ociepa, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
10 Prof. dr hab. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11 Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia
Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
12 Prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, UJ CM Instytut Pediatrii
13 Dr inż. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
14 Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15 Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, II Klinika Chirurgii Ogólnej,
Gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
16 Dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, DENTIST
17 Dr hab. Jolanta Żyśko, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Spotkanie z laureatami i dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 14 września br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit