Do 31 grudnia, zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Przyjzany-brzeg-1

Do końca roku przyjmowane są zgłoszenia do XII edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu, który pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadza Centrum Turystyki Wodnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Organizatorzy konkursu nagradzają osoby fizyczne i prawne podejmujące działania efektywnie kształtujące społeczną świadomość wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. Jurorzy oceniają osobno przedsięwzięcia podejmowane przez stanice kajakowe, mariny żeglarskie, przystanie, małe gminy, wsie, duże miasta oraz inicjatywy służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków wodnych. Odrębne wyróżnienia przyznawane będą dużym inwestycjom wodnym i nawodnym, w tym wspieranym ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz niewielkim inwestycjom wodnym i nawodnym, niezależnie od źródeł finansowania i form własności, a także przedsięwzięciom o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym. Przyznana zostanie nagroda główna i nagrody specjalne, które służą wyróżnianiu inicjatyw ze szczególnym nowatorstwem związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz udziału osób niepełnosprawnych w turystyce wodnej. Nagrodami specjalnymi mogą być również wyróżnione osoby fizyczne za szczególne zasługi dla rozwoju oraz promocji polskiej turystyki wodnej i wodnych szlaków turystycznych. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby. W uzasadnieniu należy podać zrealizowane przez rekomendowanego kandydata inwestycje i podejmowane przedsięwzięcia oraz przekazać jurorom możliwie wyczerpując opis, dokumentację fotograficzną wraz z kopiami informacji zamieszczanych w mediach, własne wydawnictwa, adresy współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez na przykład regat, rejsów, spływów oraz informacje o innych planowanych działaniach.

Termin składania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda" w dniu 12.03.2016 r. Zgłoszenie prosimy przesłać na adres Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu"

Centrum Turystyki Wodnej PTTK 01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40, e-mail: ctw@pttk.pl tel. 22 254 85 95. Bliższych informacji udziela Agnieszka Okrajewska, sekretarz Konkursu „Nagroda Przyjaznego Brzegu". Poniżej wzór zgłoszenia do konkursu.

Zgłoszenie do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.

Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax,

e-mail, www).

Uzasadnienie - opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.

Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje).

Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego.

Rekomendacje.

Adres korespondencyjny, telefon, e-mail.

Data i podpis

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit