Debata w redakcji Rzeczpospolitej

Dobre perspektywy przemysłu spotkań

Debata_w_tredakcji_Rzeczpospolitej

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej odbyła się w redakcji dziennika Rzeczpospolita, pierwsza debata z cyklu „Promujmy Polskę Razem”. Jej tematem była „Turystyka biznesowa - jak ją promować i jak zarabiać na przyjeżdżających do Polski przedsiębiorcach”.

W debacie wzięli udział Rafał Szmytke, prezes polskiej Organizacji Turystycznej, Tomasz Kayser, wiceprezydent UM Poznania, Aleksander Pietyra, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Maciej Drelowski, przewodniczący Rady Głównej BCC, Krzysztof Łopaciński, prezes Instytutu Turystyki. Spotkanie prowadził Adam Woźniak, dziennikarz zielonych stron Rzeczpospolitej. Wkrótce na łamach dziennika opublikowana zostanie dokładna relacja z dyskusji.

 Polska systematycznie  nadrabia dystans

Popyt na usługi konferencyjne i związane z obsługą ruchu biznesowego, pomimo skutków kryzysu boleśnie odczuwanego w gospodarce turystycznej, utrzymuje się nadal  na wysokim poziomie. Polska systematycznie nadrabia dystans dzielący nas od krajów specjalizujących się  w usługach turystyki biznesowej. Statystyki pokazują, że 30 proc. światowych obrotów branży turystycznej przypada na tak zwany przemysł spotkań. Z myślą o uczestnikach konferencji urządza się zamknięte dla publiczności targi. Powołuje do życia organizacje branżowe. Na ich potrzeby wydaje się dziesiątki fachowych tytułów prasowych. W tym sensie możemy mówić o środowisku, które wytworzyło odrębne reguły biznesowe lub nawet o osobnej gałęzi wyrastającej z  głównego pnia gospodarki światowej.

Odkąd  Polska znalazła się w gronie państw Unii Europejskiej oferta na usługi konferencyjne oraz pozostałe związane z podróżami biznesowymi, szybko się w kraju poszerza. Rośnie zainteresowanie polskim rynkiem Meeting Industry pobudzane też konsekwentnymi działaniami promocyjnymi Biura Konferencji i Kongresów Polskiej Organizacji Turystycznej (Convention Bureau of Poland) oraz współpracujących z POT miejskich Convention Bureaux w największych miastach w kraju.

Działania promocyjne kreujące pozytywny wizerunek kraju

Decyzja Unii Europejskich Związków Piłkarskich o powierzeniu Polsce i Ukrainie organizacji Euro 2012 oraz wcześniej – Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej zapowiada okres koniunktury w turystyce biznesowej. Przygotowania Polski do prezydencji obejmują działania służące budowaniu korzystnego wizerunku państwa, tworzeniu pozytywnych skojarzeń sprzyjających nawiązywaniu i utrwalaniu właściwych kontaktów z państwami Unii Europejskiej w sferze gospodarki, kultury i turystyki oraz podniesieniu rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej. Większej wyrazistości i skuteczności nabierają działania promocyjne kreujące pozytywny wizerunek Polski, gospodarza skomplikowanego organizacyjnie, prestiżowego widowiska sportowego o wysokiej międzynarodowej randze.

Doświadczenie posiadane przez Polską Organizację Turystyczną w kreowaniu wizerunku naszego kraju za granicą jest w tych przedsięwzięciach wykorzystane w toku współpracy z instytucjami zaangażowanymi we właściwe przygotowanie Polski do przejęcia w przyszłym roku przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej – mówił prezes POT Rafał Szmytke.

Dyplomacja kongresowa

W systemie promowania przez POT polskiego rynku usług turystyki biznesowej ważnym elementem jest realizacja programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Organizatorami programu są wspólnie Polska Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz zaproszone osoby, instytucje i organizacje. Program kierowany jest do przedstawicieli świata nauki, kultury, sportu, biznesu i innych środowisk zawodowych, a w szczególności do osób pełniących różne funkcje we władzach stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych, stałych uczestników międzynarodowej wymiany naukowej, kulturalnej i gospodarczej. Celem przyświecającym obydwu stronom jest zdynamizowanie programu dla uzyskania wyrazistych efektów marketingowych - wzmocnienia promocji Polski jako destynacji kongresowej, wzrostu liczby przyjazdów biznesowych i wzrostu przychodów z tego segmentu turystyki. Co roku przyznawany jest przez Kapitułę programu honorowy tytuł „Ambasador Kongresów Polskich”. Potwierdzeniem tytułu jest dyplom i statuetka, wręczana podczas organizowanej corocznie uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. Programy Ambasadorów Kongresów realizowane są od lat w kilkunastu krajach świata. Polegają one na zachęcaniu osób mających kontakty zagraniczne - zwłaszcza naukowców, biznesmenów, specjalistów różnych branż - do skutecznego zapraszania do danego kraju konferencji i kongresów. W przypadku Irlandii, inicjatora tego pomysłu, program w ciągu trzech pierwszych lat funkcjonowania przyniósł wzrost liczby kongresów o kilkaset procent. Znaczące sukcesy osiągnęły analogiczne programy w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Hongkongu, czy w wielkich miastach, na przykład Edynburgu i Madrycie.
Konkurencyjność polskiej oferty

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit