Polskie szlaki kulinarne

Drugie konsorcjum powołane z inicjatywy POT

Czterdzieści osób, wśród nich twórcy szlaków kulinarnych, restauratorzy, hotelarze, przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych, izb gospodarczych, agencji i stowarzyszeń, resortu rolnictwa i rozwoju wsi, samorządów, regionalnych organizacji turystycznych - wzięło udział w spotkaniu 11 grudnia, na którym podjęto wstępne ustalenia dotyczące powołania z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej,  konsorcjum polskich szlaków kulinarnych.

Konsorcjum będzie dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem podmiotów posiadających ofertę z zakresu Kuchni Polskiej, stawiającym  sobie wspólny cel, którym jest opracowanie i realizacja strategii promocji i tworzenia warunków lepszej sprzedaży w kraju i zagranicą polskiej oferty turystycznej w oparciu o szeroko rozumiane dziedzictwo kulinarne. W spotkaniu ze strony POT uczestniczył dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych Paweł Lewandowski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Justyna Jedlińska i koordynator projektu Dorota Zadrożna. Dyskusję moderował wiceprezes POT Bartłomiej Walas. Zebrani zapoznali się z  ramowym regulaminem przyszłego Konsorcjum, którego członkowie skupią się między innymi na komercjalizacji i promocji produktów turystycznych, organizacji wydarzeń promocyjnych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, inicjowaniu przeprowadzania badań statystycznych i marketingowych w oparciu o podstawowe dane statystyczne członków Konsorcjum służących ocenie stanu i ewolucji rynku, wzajemnym transferze wiedzy, budowie marki, przy wykorzystaniu doświadczeń zagranicznych, organizacji szkoleń, których celem jest podnoszenie jakości usług, wprowadzeniu programów lojalnościowych oraz ewentualnie certyfikacji jakości usług. Projekt strategii przyszłego konsorcjum poddany zostanie pod dyskusję na najbliższym posiedzeniu w pierwszych dniach lutego przyszłego roku. Opracowanie koncepcji zebrani powierzyli Hubertowi Gonterze, dyrektorowi Landbrand i Krzysztofowi Zielińskiemu dyrektorowi ds. promocji Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpatia”.

Konsorcjum szlaków kulinarnych będzie drugim  powołanym z inicjatywy POT. Pierwszym jest rozwijające działanie konsorcjum Zdrowie i Uroda, grupujące uzdrowiska, hotele, ośrodki Wellness i Spa. Tworzenie konsorcjów jest znamieniem czasu. Niezobowiązująco integruje zarządzających tożsamymi produktami. Pozwala im na uzyskanie efektu synergicznego - w tych obszarach i rodzajach działalności, w których wszyscy uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie. W rozumieniu filozofii rozwoju krajów Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską, konsorcja stanowią ten typ powiązań, który sprawdza się we współczesnej gospodarce najlepiej. Na realizację projektów zgłaszanych przez konsorcja będą w najbliższej Perspektywie finansowej przede wszystkim kierowane środki unijne.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit