E-turysta zasługuje na 8 mln zł

W trakcie konferencji. Zespół Departamentu e-informacji POT. Od lewej Krzysztof Niedziałek, Agnieszka Tomczyszyn, Grzegorz Kowalki i dyrektor  Magdalena Ragus

Rozwój Polskiego Systemu Informacji Turystycznej może znacząco przyspieszyć. Zyskają turyści i przedsiębiorcy świadczący usługi dla turystów. Ważą się losy dofinansowania z funduszy unijnych innowacyjnego projektu „E-turysta” opracowanego przez Polską Organizację Turystyczną. 14 marca odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu w ramach konkursu naboru do działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Rzecz idzie o prawie 8.5 mln złotych, które przeznaczone będą, o ile projekt wejdzie w fazę realizacji, na znaczące udoskonalenie działania PSIT. Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych usprawni, wprowadzi wiele praktycznych funkcji, poszerzy możliwości wykorzystywania zgromadzonych i sprawnie uaktualnianych zasobów informacji o atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej i ofertach dla turystów. Zainteresowanie projektem jest znaczące. W prezentacji uczestniczyli między innymi przedstawiciele samorządów, regionalnych organizacji turystycznych, gestorów bazy noclegowej oraz firm z branży informatycznej, które planują zgłoszenie uczestniczenia w poszczególnych etapach realizacji projektu „E-turysta”. Spotkanie prowadziła Magdalena Ragus, dyrektor Departamentu e-Informacji POT.

Projekt „E-turysta” trafia w potrzeby rynku. Tak klientów, jak i sfery obsługi ruchu turystycznego. Polski System Informacji Turystycznej po technologicznych udoskonaleniach, pozwoli krajowym i zagranicznym turystom podróżującym po Polsce lub zamierzającym w taką podróż po naszym kraju wyruszyć – szczegółowo zaplanować trasę wycieczki, oszacować jej czas, zarezerwować nocleg, dokonać kalkulacji kosztów, zweryfikować plany kontaktując się bezpośrednio z infolinią turystyczną lub powierzając nagły (oby nie) problem specjalistom obsługującym tak zwany telefon bezpieczeństwa. Wszystko to będzie do wykonania przy użyciu, choćby któregoś z popularnych urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu czy też po wstukaniu wirtualnych komend na ekranie ulicznego infokiosku. Przedsiębiorcy turystyczni poszukujący wciąż doskonalszych metod kontaktu z klientami, otrzymają sprawne narzędzie informowania, promowania i sprzedaży usług w ramach przygotowanych ofert, które mogą być szybko wprowadzane do centralnej bazy PSIT, na bieżąco modyfikowane i samodzielnie dostosowywane stosownie do prowadzonej polityki marketingowej i sprzedażowej. Kolejną grupą zainteresowanych E-turystą są pracownicy centrów i punktów informacji turystycznej. Na co dzień posługują się e-usługami w kontaktach z klientami, czerpią wiedzę z centralnego zasobu informacji. Do ważnych zadań należy wprowadzanie doń nowych treści dotyczących atrakcji regionów, uzupełnianie ich o świeże dane przydatne w planowaniu wypoczynku na przykład o wydarzeniach w czasie najbliższego weekendu, czy planowanie dłuższego pobytu urlopowego z uwzględnieniem różnych form aktywności. „E-turysta” podnosi wydatnie efektywność działań w sieci wykonywanych przez pracowników informacji turystycznej w regionach. Służy także ocenie ich samych. W nowy system wkodowano wieloaspektowe procedury przyznawania placówkom „it” określonej liczby gwiazdek certyfikacyjnych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej a także długą, szczegółową listę kryteriów formularza klasyfikacyjnego w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej i Forum Informacji Turystycznej, wyłaniającym co roku najlepsze z nich w kraju. Bezstronnie, przy zastosowaniu tożsamych standardów wymagań. System klasyfikuje, weryfikuje, porównuje, punktuje, i wydaje elektroniczny werdykt.

Wdrożenie projektu „E-turysta” poprzedzi audyt stanu już działającego systemu PSIT, aby między innymi określić optymalną wartość finansową inwestycji, dokonać właściwego wyboru rozwiązań podnoszących funkcjonalność techniczną systemu, by właściwie dostosować całość do strategii działań przyjętej przez POT na najbliższe lata. Prawie 85 proc. całości przewidzianych kosztów pochodziło będzie ze środków unijnych. Rozstrzygniecie konkursu, zgodnie z regulaminem, nastąpi w czerwcu 2016.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit