Głosujemy na TopAtrakcje turystyczne polskich regionów

Od 1 czerwca na portalu narodowym www.polska.travel.pl, trwa głosowanie internautów na największe atrakcje turystyczne polskich regionów. Wybieramy spośród najbardziej reprezentatywnych propozycji dla szesnastu województw. Konkursową sondę rozpoczął region śląski.

Kandydatury, czyli atrakcje o największym potencjale turystycznym, wytypowane zostały przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie prowadzonych badań, analiz i opinii regionalnych organizacji turystycznych.

Głosowanie jest proste

Należy otworzyć zakładkę konkursu „Top 5" na stronie głównej portalu narodowego, wybrać z listy i kliknąć tę atrakcję turystyczną prezentowanego regionu, którą oceniamy najwyżej. Do wyboru jest „Top 5", czyli piątka kandydatów. Dwa tygodnie – tak długo prezentowany będzie jeden region. Po czternastu dniach – kolejny. Do zastanowienia i podjęcia decyzji jest więc wystarczająco dużo czasu. Oczywiście przed rozstrzygającym kliknieciem, warto przypomnieć sobie, uzupełnić lub poszerzyć wiedzę na temat kandydatur. Wszystkie opisy znajdziemy na stronach portalu narodowego. Oto reprezentacyjna piątka śląska:

Muzeum Zamkowe z parkiem i Stajniami Książęcymi w Pszczynie

Pszczyńskie muzeum otoczone 44-hektarowym parkiem, które w przyszłym roku obchodziło będzie jubileusz 70-lecia, cieszy się niezmienną popularnością. Od początku tego roku zwiedziło go prawie 23 tys. osób. Pierwsze zapisy o zamku datują się na pierwszą połowę XV w. W historii bliższej współczesności, znamiennym okresem były lata 1914-1917, w których pałac pełnił rolę cesarskiej kwatery głównej. To tu zapadały najważniejsze decyzje militarne sztabu armii cesarstwa niemieckiego. Najbardziej barwną lokatorką zamku była urodziwaAngielka, Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless, nazywana zdrobniale Daisy. Dzisiaj jej imię jest jednym z symboli promocyjnych Pszczyny. Mowa o Jabłku księżnej Daisy, pieczonym z migdałami, w polewie czekoladowej. Nawiązuje ono do wspomnienia sadów książęcych von Hochbergów. Nazwa nieco dwuznaczna. Młoda żona leciwego księcia pszczyńskiego Jana Henryka XV von Hochberg nie była wzorem cnót agrarnych. Zapisała się w historii rodu ciężkim grzechem, który budzi skojarzenia z miłośniczką jabłek, która u zarania dziejów rodu ludzkiego, uległa podszeptom szatana komplikując tym życie potomnych. Zresztą deser smakuje wyśmienicie, i nie grzech zamówić drugą porcję. W zamku w Pszczynie zachowała się większość historycznego wyposażenia pieczołowicie odrestaurowana przez muzeum. Prace rekonstrukcyjne zostały wyróżnione przez haską organizację Europa Nostra zajmującą się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Wnętrza zamkowe są miejscem wielu wystaw stałych i czasowych. Do najbardziej interesujących należy usytuowana w piwnicach, ekspozycja europejskiego i orientalnego uzbrojenia używanego od wieku XVI do początku XX. Inne przydatne urządzenia to zegary odmierzające czas w latach wojen i pokoju. W kolekcji zamkowej znajduje się ich ponad 70. Kieszonkowe, podróżne, kominkowe, szafkowe, ścienne, szafowe, podłogowe, a także zegar wieżowy. W czerwcu obejrzeć można między innymi wystawę poświęconą znaczeniu wachlarzy w kulturze europejskiej zorganizowanej przez pszczyńskie muzeum przy współpracy Kulturstiftung DessauWörlitz z Saksonii. Muzeum to nie tylko wystawy. Zainteresowani mogą brać udział w licznych zajęciach edukacyjnych, W czerwcu, na przykład w warsztatach pantomimy teatralnej.

Więcej informacji znajdziemy między innymi na portalu narodowym www.polska.travel/pl/zamki-i-palace/palac-w-pszczynie-2

Strefa Kultury w Katowicach

Tę nazwę nosi nowa dzielnica Katowic. Tworzą ją Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek", Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radiaoraz nowe Muzeum Śląskie. Inwestycja prowadzona dzięki wsparciu unijnemu, zlokalizowana jest na terenie dawnej kopalni „Katowice". Koszt tego projektu inwestycyjnego, wraz ze zmianą układu drogowego, przekracza miliard złotych. Strefa Kultury ma szansę zmienić wizerunek miasta dzięki rozwojowi turystyki biznesowej na zrewitalizowanych terenach poprzemysłowych. Najbardziej znanym obiektem jest historyczny „Spodek". Przebudowa Hali Stulecia w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym POIG, którego Polska Organizacja Turystyczna była Instytucją wdrażającą – pozwoliła na stworzenie obiektu będącego innowacyjnym produktem turystycznym o silnej, rozpoznawalnej w świecie marce, który wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Listę Pomników Historii w Polsce. Hala przystosowana została do organizacji dużych imprez kulturalnych, biznesowych i sportowych poprzez kompleksową modernizację jej wnętrza oraz wprowadzenie w obiekcie multimedialnego, interaktywnego programu zwiedzania w ramach ścieżki edukacyjno-poznawczo-rekreacyjnej.

Szlak Orlich Gniazd

Nagrodzony w 2012 roku Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt turystyczny, jest jedną z najbardziej znanych atrakcji województwa śląskiego. „Orle Gniazda" to zamki i warownie budowane na wapiennych i skalistych wzniesieniach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pamiętające czasy Kazimierza Wielkiego. Rozpoczynający się w Krakowie a kończący w Częstochowie 164-kilometrowy pieszy czerwony Szlak Orlich Gniazd stał się sztandarowym produktem turystycznym Jury i zarazem jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów turystycznych w województwach śląskim i małopolskim. Szlak przebiega przez bardzo atrakcyjne tereny, jakimi są Ojcowski Park Narodowy, Jaskinia Wierzchowska Górna, liczne rezerwaty przyrody, na przykład Smoleń, Góra Zborów, Ostrężnik, Parkowe, Sokole Góry, Zielona Góra i inne. Klamrą spinającą szlak są Wawel i Jasna Góra. W 2010 roku utworzono dwa parki tematyczne Miniatur Zamków Jurajskich zlokalizowane w Podzmaczu, gmina Ogrodzieniec i Piasku, gmina Janów. Głównymi atrakcjami szlaku są Zamek w Korzkwi, ruiny Zamku Królewskiego na Złotej Górze w Ojcowie, Zamek Królewski w Pieskowej Skale, ruiny zamków w Rabsztynie, Bydlinie, Smoleniu, Pilicy, Podzamczu, Morsku, Bobolicach, Mirowie, Ostrężniku i Olsztynie. Magnesem przyciągającym turystów są też imprezy plenerowe, które odbywają się na terenie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na szlaku, w tym turnieje rycerskie w Podzamczu, Rabsztynie, Bobolicach, Olsztynie, Jurajskie Lato Filmowe i Święto Pstrąga w Złotym Potoku, liczne koncerty plenerowe w Olsztynie, Podlesicach, Podzamczu czy Złotym Stoku. Szlak posiada dobrze rozwinięta bazę turystyczną i okołoturystyczną, miejsca noclegowe w hotelach i kwaterach agroturystycznych oraz wiele obiektów gastronomicznych. Jest czytelnie oznakowany na całej długości. Przejście szlaku pieszo, z uwzględnieniem zwiedzania podstawowych jego atrakcji, zajmuje 6-7 dni. Wyznakowana jest także wersja rowerowa szlaku – Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd oraz wersja konna – Transjurajski Szlak Konny. Na całej długości szlaku rozsiane są 32 punkty Jurajskiej Informacji Turystycznej, funkcjonuje też obsługa przewodnicka.

Więcej informacji - www.polska.travel/pl/szlaki-turystyczne-i-tematyczne/szlak-orlich-gniazd-zloty-certyfikat

Szlak Zabytków Techniki

Tematyczny, samochodowy szlak turystyczny o zasięgu regionalnym, obejmujący obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym województwa śląskiego, nagrodzony w 2008 roku, pierwszym Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Tworzy go 36 obiektów związanych z zapoczątkowaną w XVIII wieku tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, kolejnictwem, łącznością, produkcją wody oraz przemysłem spożywczym. Podczas wizyty w świecie kopalń i sztolni, browarach, parowozowniach, kuźniach czy fabrykach - zwiedzający mają szansę zobaczyć unikatowe maszyny i urządzenia. Poprzez interesujące wycieczki, prezentacje multimedialne oraz imprezy organizowane na terenie obiektów poznają przemysłową tradycję regionu śląskiego. Każdy z obiektów oznaczony został tablicą informacyjną, na której w kilku wersjach językowych przedstawiono jego krótką charakterystykę oraz praktyczne wskazówki niezbędne dla każdego turysty. Szlak posiada własną stronę internetową, na której znaleźć można obszerne informacje o poszczególnych zabytkach, ich lokalizacji, dostępności, jak również przykładowe propozycje wycieczek. Intencją autorów szlaku jest budowanie, w oparciu o najważniejsze i najciekawsze pod względem walorów historycznych i architektonicznych obiekty poprzemysłowe w regionie, markowego produktu turystycznego. Szlak Zabytków Techniki jest najbardziej interesującą trasą turystyki industrialnej w kraju i jako jeden z głównych markowych produktów turystycznych województwa śląskiego charakteryzuje region na turystycznej mapie Polski i Europy.

Szczególnie cennym obiektem szlaku jest skansen Królowa Luiza, ponad dwustuletnia, najstarsza śląska kopalnia. W budynkach z drugiej połowy XIX wieku, zachowała się między innymi maszynownia z jedyną tego typu w Europie, czynną, wyciągową maszyną parową z 1915 roku, która do roku 1990 obsługiwała szyb Carnall o głębokości 503 metrów. Wiele wiedzy o warunkach pracy górników i systemie organizacji kopalni dostarczają wycieczki po podziemnym zespole chodników długość ponad 1.5 tys. metrów. Innym interesującym etapem zwiedzania Szlaku Zabytków Techniki jest Elektrociepłownia Szombierki uruchomiona w 1920 roku. Budynki elektrociepłowni zaprojektowali niemieccy architekci Emil i Georg Zillmanowie. Nazwiskiem obu kuzynów nazwano plac katowickiej dzielnicy Nikiszów, który również jest ich autorstwa. Elektrociepłownia imponowała ówczesnej Europie rozwiązaniami technicznymi i liczbą prawie tysiąca zatrudnionych pracowników. Nowatorskim rozwiązaniem organizacji i dyscypliny pracy był system ponad 50. sprzężonych zegarów pokazujących identyczny, co do minuty, czas w całym zakładzie.

Popularyzacji zabytków dziedzictwa przemysłowego Szlaku Zabytków Techniki służy festiwal „Industriada". W tym roku trwa dwa dni, początek w nocy z piątku na sobotę 12 czerwca. Imprezy kulturalne, koncerty i warsztaty edukacyjne odbywają się w 27. miastach regionu. Większość industrialnych imprez jest bezpłatna, udział w niektórych, choć bez konieczności kupienia biletu, wymaga wcześniejszej rezerwacji, a w przypadku zwiedzania browarów należy być pełnoletnim. W ubiegłorocznej edycji „Industriady" uczestniczyło prawie 80 tys. osób.

Więcej informacji - http://www.polska.travel/pl/szlaki-turystyczne-i-tematyczne/szlak-zabytkow-techniki-wojewodztwa-slaskiego-zloty-certyfikat

Wielka Pętla Beskidzka

Tą nazwą organizatorzy wycieczek zwykli określać ponad stukilometrową autokarową wyprawę turystyczną, wokół i po miejscowościach Beskidu Śląskiego. Program jednodniowej wycieczki obejmuje zwiedzanie wybranych obiektów między innymi muzeów, galerii, regionalnych chat, spacery, przystanki w punktach widokowych, posiłki w regionalnych zajazdach, udział w imprezach towarzyszących.

Obowiązkowymi punktami na trasie są miasta Żywiec i Wisła oraz Trójwieś Beskidzka. W Żywcu turyści najczęściej zwiedzają starówkę i rynek, konkatedrę Najświętszej Marii Panny i kościół św. Krzyża w historycznej dzielnicy Rudza. Wisła Uzdrowisko, Perła Beskidów ma do zaproponowania odwiedzenie Parku Zdrojowego i Domu Zdrojowego z figurą Adama Małysza, dalej miejsc, w których tworzyli Maria Konopnicka i Bolesław Prus, spacer aleją Wiślańskich Gwiazd Sportu oraz chwilę refleksji pod pomnikiem dr Juliana Ochorowicza, psychologa i wynalazcy prowadzącego w Wiśle (jak byśmy dziś powiedzieli) prywatny gabinet psychologiczny. Doktora Ochorowicza odwiedzali Bolesław Prus i Władysław Reymont. Stał się literackim pierwowzorem Juliana Ochorowicza w „Lalce" Prusa, miał też wpływ na psychologiczne rysy bohaterów powieści „Chłopi" Reymonta. W Wiśle – Malinka atrakcją jest skocznia narciarska im. Adama Małysza. Trójwieś Beskidzka, czyli Istebna, Jaworzynka i Koniaków szczyci się swoimi mieszkańcami, Góralami Śląskimi, obdarzonymi talentami muzycznymi, plastycznymi i rzemieślniczymi. Zawołani gawędziarze potrafią z humorem opowiadać o życiu wsi. Z góralskich gawęd słyną miedzy innymi wizyty w zabytkowej Chacie Jana Kawuloka w Istebnej. Niezwykłe dzieła koronczarek z Koniakowa podziwiać można w Muzeum Koronki Koniakowskiej. Prace lokalnych artystów wystawiane są w Galerii Kukuczka otwartej w Domu Trzech Narodów w Jasnowicach, w Istebnej. Do sztuk kulinarnych zaliczyć można tradycyjne pasterskie sery. Oscypki, Korbacze, Bundz, Bryndzę, a także regionalne dania podawane w tutejszych karczmach takie jak bachora czy poleśnik. Wrażeń wizualnych dostarczają spacery do punktów widokowych. Ciesząca oko panorama Beskidów rozciąga się z Koczego Zamku, w którym równoległą atrakcją są opowieści związane z historią i etymologią nazwy tego miejsca, niemającej nic wspólnego z polskimi kaczkami, lecz węgierskimi i czeskimi ..., no właśnie, z czym?

Opolskie TOP5

Sonda na dłużej zagości w kalendarzu internautów. Głosowanie na „TopAtrakcje www.polska.travel.pl, potrwa do połowy lutego przyszłego roku. Po inaugurującym sondę regionie śląskim, kolejna piątka reprezentuje atrakcje regionu opolskiego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit