Wschód pięknieje

Kampania pozytywnie kojarzona

Konferencja prasowa POT „Piękny Wschód”. Od lewej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej i Rafał Sukiennik, zastępca dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

„Piękny Wschód”, pierwsza kampania promująca wspólnie pięć województw Polski Wschodniej rozkręca się w najlepsze. Zmiany w postrzeganiu wschodnich województw naszego kraju nie następują co prawda rewolucyjnie, ale efekty są pozytywne. Tak  je oceniają eksperci. Do podobnego wniosku skłaniają również wyniki prowadzonych badań nad skutecznością zastosowanych metod promocyjnych.

Trudne zadanie przyjęli na siebie kreatorzy kampanii. Niełatwo bowiem skruszyć odwieczne stereotypy na temat wschodnich regionów Polski. Jak się  to udaje?

Podczas konferencji Polskiej Organizacji Turystycznej, poświęconej trwającej kampanii promocyjnej „Piękny Wschód - promocja zrównoważonego rozwoju turystyki województw podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego” podsumowano minione miesiące. Kampania rozpoczęła się  na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku i ma w swoim założeniu podniesienie zainteresowania ofertą turystyczną tych pięciu województw.

Aktualny ranking wskazuje, że nadal niezagrożonym liderem w świadomości respondentów są Mazury. Walory tego regionu najwyżej ceni sobie prawie 70 proc. spośród ponad tysiąca respondentów, którzy zdecydowali się wziąć udział w badaniach i wyrazić swoją opinię. Bieszczady plasują się nieco niżej w stawce. Wskazało na nie 47 proc. badanych. Inna grupa pytań, które postawiono osobom uczestniczącym w badaniach dotyczyła głównie poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej regionów wschodnich. Jej poziom w głównej mierze przesądza o intensywności ruchu turystycznego. W tym przypadku jedna czwarta respondentów uznała wschodnie regiony Polski za odpowiednie miejsce na wakacyjne wyjazdy. Ponad 13 proc. wskazało je jako regiony atrakcyjny na wyjazdy zimowe. Dawka informacji przekazywanych podczas kampanii „Piękny Wschód” zdecydowała, iż te tereny w oczach 40 proc. pytanych Polaków, w istocie wypiękniały. Tym samym częściej brane będą pod uwagę przy wyborze miejsca wypoczynku.


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit