Kanał Elbląski po rewitalizacji

Przecięcie wstęgi na zrewitalizowanym Kanale Elbląskim. Fot. RZGW w Gdańsku, Piotr Manasterski

Polska Organizacja Turystyczna była Instytucją Wdrażającą tego udanego projektu inwestycyjnego. Kanał Elbląski został uroczyście otwarty po rewitalizacji 29 maja, W inauguracyjnym rejsie po wyremontowanych pochylniach, wzięło udział ponad stu pasażerów zaproszonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Statkami Kormoran i Ostróda przepłynęli od pochylni Jelenie do Buczyńca.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Halina Czarnecka, dyrektorka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, senator Stanisław Gorczyca, Jacek Protas, wicemarszałek województwa Warmińsko – Mazurskiego i Elżbieta Wąsowicz – Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Tego też dnia otwarta została dla zwiedzających, nowo wybudowana Izba Historyczna Kanału Elbląskiego.

- Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiło skuteczne narzędzie wsparcia w stworzeniu unikatowego ponadregionalnego produktu turystycznego. Ukończenie przedsięwzięcia, umożliwia aktywizację ruchu turystycznego i rozwój dzielności gospodarczej związanej z turystyką. Ten cenny obiekt dziedzictwa technicznego, pomnik historii, unikalny w skali światowej kanałowy szlak wodny będzie też przekonującym elementem promującym polską turystykę - mówi Anna Zabłocka-Szyber, wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Polskiej Organizacji Turystycznej.

„Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno – Miłomłyn, Miłomłyn – Zalewo, Miłomłyn – Ostróda – Stare Jabłonki" jest współfinansowane przez Unię Europejską ramach Działania 6.4 POIG 4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym", w których Polska Organizacja Turystyczna jest Instytucją Wdrażającą. Wartość projektu to 115 mln. zł, dofinansowanie unijne wynosi 48 439 800 zł.

Kanał Elbląski, posiadający Certyfikat POT dla najlepszego produktu turystycznego, poddany został pracom remontowym w skali kompleksowej po raz pierwszy od półtora wieku. Odtworzono wszystkie budowle i mechanizmy obiektu co pozwoliło na poprawę warunków żeglugowych i bezpieczeństwa na Kanale. Projekt rewitalizacji był podzielony na cztery zadania. Pierwszym była przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych Miłomłyn ‒ Ostróda ‒ Stare Jabłonki, Miłomłyn ‒- Iława, Jezioro Ruda Woda ‒ Jezioro Bartężek. Kolejne to rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinku pochylniowym, między wrotami Buczyniec a pochylnią Całuny, przebudowa śluz Miłomłyn, Zielona, Ostróda i Mała Ruś na Kanale Elbląskim, i końcowe oznakowanie turystyczne przy obiektach Kanału. Szczególnego zaangażowania wymagała rewitalizacja pochylni ze względu na złożoność techniczną i stopień zużycia urządzeń Kanału. W efekcie realizacji projektu wyremontowano pięć pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenia i Całuny), w tym maszynownie z urządzeniami, torowiska, filary i wozy; wykonano nabrzeża cumownicze na każdej pochylni, na dolnym i górnym stanowisku; wybudowano Izbę Historii wraz z parkingiem; wykonano sieci teletechniczne (monitoring, sygnalizację, łączność radiową); wyremontowano 4 śluzy (Ostróda, Zielona, Miłomłyn, Mała Ruś); odmulono 17 km Kanału i wykonano umocnienia brzegowe na długości 24 km; wykonano oznakowanie nawigacyjne i informacyjne. Budynek Izby Historycznej, wykonany w ramach zadania drugiego projektu, w swej formie i proporcjach nawiązuje do istniejącego budynku Nadzoru Wodnego tworząc z nim jedną całość urbanistyczną i będący z nim w ścisłej relacji przestrzennej. Dwie kondygnacje naziemne budynku będą pełnić funkcję wystawienniczą wraz z zapleczem technicznym. Kondygnacja podziemna jest przewidziana na zaplecze sanitarne dla zwiedzających. Ekspozycja w sposób nowoczesny i przystępny przedstawia zasadę działania instalacji pochylni i przybliża historię tego niezwykłego zabytku techniki.

Kanał Elbląski jest jednym z najbardziej znanych i malowniczych szlaków żeglugowych Polski. Prowadzi przez jezioro Drużno i rzekę Elbląg, łączy Zalew Wiślany z systemem jezior Warmii i Mazur. Infrastruktura Kanału jest unikatowa w skali światowej. To jedyna na świecie, czynna dla turystów, droga wodna, na której wykorzystuje się system przemieszczania statków za pomocą wózków poruszających się po pochylniach. Pochylnie te są napędzane systemem kół (lub turbiny), które czerpią energię z różnicy poziomów wody.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit