Kolejny rekord: 1,2 mld turystów międzynarodowych w 2015 roku

 Wyniki turystyki światowej rosną nieprzerwanie od sześciu lat. W 2015 roku liczba podróży turystów międzynarodowych zwiększyła się o 50 mln i osiągnęła poziom 1 184 mln. Wyniki poszczególnych regionów były zróżnicowane, co należy wiązać z bardzo dużymi wahaniami kursów walut, niskim poziomem cen ropy naftowej oraz zwiększonymi obawami o bezpieczeństwo, wynikającymi z rosnącego zagrożenia terroryzmem w różnych miejscach świata.

Według wstępnych danych Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł w 2015 roku o 4,4% i osiągnął poziom 1 184 mln podróży. Liczba przyjazdów turystów zagranicznych wzrosła we wszystkich regionach świata z wyjątkiem Afryki (spadek o 3,3%, w tym w Afryce Północnej o 7,8%). W Europie tempo wzrostu było wyższe niż w 2014 roku i wyniosło 5,0% (wobec 2,4% w roku wcześniejszym). Nieco szybciej rosła liczba przyjazdów turystów międzynarodowych do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej (odpowiednio +6,4% i +6,3%) niż do państw Europy Zachodniej (+3,7%) i Południowej (+4,8%). Liczba przyjazdów turystów zagranicznych do 28 państw Unii Europejskiej zwiększyła się w 2015 roku o 5,3%. W pozostałych regionach liczba podróży międzynarodowych rosła wolniej niż w 2014 roku. W regionie Azji i Pacyfiku międzynarodowy ruch turystyczny wzrósł o 4,8% (wobec 5,8% w 2014 r.), a liderem wzrostu była Oceania (+7,3%). W krajach Ameryki Północnej i Południowej odnotowano wzrost o 4,9% (+8,4% w ubiegłym roku), przy czym najlepsze wyniki osiągnął subregion Karaibów (+7,4%) i Ameryka Środkowa (+7,1%). Najwolniej w 2015 roku rosła turystyka międzynarodowa na Bliskim Wschodnie (wzrost o 3,1% w porównaniu do +6,7% rok wcześniej). W 2015 roku poziom wzrostu liczby przyjazdów turystów zagranicznych do krajów rozwiniętych i rozwijających się, inaczej niż rok wcześniej, był zbliżony (odpowiednio +4,7% i +4,1% w 2015 r. oraz +5,8% i +2,3% w 2014 r.).

Chiny, USA i Wielka Brytania liderami rynków źródłowych

Pierwsze miejsce w rankingu wydatków na podróże zagraniczne zajmują Chiny, które w 2012 roku wyprzedziły wieloletniego lidera – Stany Zjednoczone. Równocześnie, od ponad dekady wydatki Chińczyków na zagraniczną turystykę wyjazdową rosną w tempie dwucyfrowym. Obecnie, na podstawie danych za trzy kwartały 2015 roku UNWTO szacuje, że w 2015 roku dynamika ta utrzymała się. Beneficjentami rosnącego popytu ze strony Chin były w ubiegłym roku przede wszystkim destynacje azjatyckie (szczególnie Japonia i Tajlandia), ale także Stany Zjednoczone i niektóre kraje europejskie. Zwiększenie popytu ze strony USA (wzrost wydatków na podróże zagraniczne o 9%) oraz Wielkiej Brytanii (+6%) należy natomiast wiązać z przyśpieszeniem gospodarczym oraz korzystnymi dla wyjeżdżających kursami walut. Spośród pozostałych krajów z pierwszej dziesiątki rankingu wydatków na podróże zagraniczne, Niemcy, Włochy i Australia odnotowały niewielkie wzrosty (na poziomie 2%), natomiast popyt generowany przez mieszkańców Francji i Kanady utrzymał się na takim samym poziomie jak w 2014 roku. Znaczące spadki odnotowano natomiast w przypadku wydatków z dwóch dynamicznie rosnących we wcześniejszych latach rynków: Rosji i Brazylii. Przyczyny tej sytuacji upatrywać należy przede wszystkim w problemach gospodarczych obydwu krajów oraz spadku wartości ich walut.

To będzie kolejny dobry rok...

Szacunki dotyczące 2016 roku, przygotowane przez UNWTO na postawie długoterminowej prognozy do roku 2020 oraz sondażu realizowanego w ramach tzw. panelu ekspertów, mówią o wzroście światowej turystyki o około 4%. Wzrosty dotyczyć mają wszystkich regionów świata. UNWTO szacuje, że w największym stopniu zwiększy się liczba przyjazdów turystów dla państw regionu Azji i Pacyfiku (o od 4% do 5%) oraz Ameryki Północnej i Południowej (również o 4% - 5%). Podróży do krajów europejskich będzie o około 3,5% - 4,5% więcej. Wzrostów należy spodziewać się również w Afryce (dynamika pomiędzy +2% a +5%) i, na takim samym poziomie, również na Bliskim Wschodzie, choć w przypadku dwóch ostatnich regionów UNWTO pozostawia sobie większy margines błędu.

Opracowano na podstawie UNWTO World Tourism Barometer, Volume 14, Advance Release 2016.

Opracowanie: Joanna Węglarczyk, Departament Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej

Kopiowanie jest dozwolone po wskazaniu źródła. Niniejszy tekst podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit