Foto Polska

Korzystajmy z banku zdjęć

Zachęcamy Czytelników Aktualności Turystycznych do korzystania z banku zdjęć Polskiej Organizacji Turystycznej. Kliknięcie w winietę Foto Polska znajdującą się w prawej szpalcie naszej gazety przekierowuje automatycznie do przepastnego zbioru obrazów Polski utrwalonych w tysiącach ujęć przez artystów fotografików. Osoby, które wcześniej nie poznały zasad korzystania z banku zdjęć prosimy o przejrzenie szczegółowej instrukcji.

Aplikacja Foto Polska stanowi przeglądarkę zdjęć zgromadzonych w bazie. Każdy podgląd zdjęcia (miniatura) jest opatrzony numerem porządkowym, opisem i przypisane są mu słowa kluczowe. Dzięki temu możliwe jest przeszukiwanie zbioru według określonych kryteriów. Dodatkową informację stanowią dane techniczne zdjęcia źródłowego (rozdzielczość, format zapisu, wymiar podstawy). Korzystanie z przeglądarki jest możliwe jedynie dla zarejestrowanych użytkowników, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dane o użytkowniku, przeznaczenie zdjęć, informacje kontaktowe odkładane są w bazie danych. Użytkownik oprócz przeszukiwania bazy otrzymuje możliwość wysłania elektronicznego zamówienia na pliki źródłowe (o jakości produkcyjnej). Składanie zamówienia odbywa się podobnie jak w księgarniach internetowych, tzn. wybrane zdjęcia umieszcza się w koszyku i następnie zawartość koszyka (lista zdjęć) zostaje przesłana do odpowiedniej skrzynki pocztowej w POT. Zamówienie w zależności od ilości materiału jest przesyłane elektronicznie (poczta e-mail), jeśli są to pojedyncze zdjęcia albo całe zamówienie, gdy zamówienie jest duże, zostaje umieszczone na serwerze FTP do pobrania przez zamawiającego.

Informacja o możliwości pobrania zamówionych zdjęć jest zawsze wysłana do użytkownika wraz z adresem serwera FTP oraz nazwą i hasłem użytkownika.

Zasady ogólne:
- Udostępnianie zdjęć możliwe jest tylko po wcześniejszej rejestracji w Banku.
- Prośby dotyczące udostępnienia wybranych zdjęć oraz użycie ich w określonych publikacjach powinno być składane w formie pisemnej, przesłane do POT faksem lub drogą elektroniczną (e-mail)
- Zdjęcia nie mogą być wykorzystywane do celów i działań komercyjnych, mających na celu reklamę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie zdjęć.
- Zdjęcia udostępniane do portali internetowych i stron www nie mogą być wykorzystywane w projekcie graficznym stron, a jedynie jako ilustracji tekstów promocyjnych o Polsce.
- Zdjęcia mogą być nieodpłatne udostępnianie tour operatorom zagranicznym na prośbę ośrodków POT.
- Zdjęcia mogą być nieodpłatne udostępniane regionom i regionalnym organizacjom turystycznym oraz miastom zrzeszonym w Forum Miast.
- Zdjęcia mogą być nieodpłatne udostępniane prasie krajowej i zagranicznej.
- POT zastrzega sobie możliwość odrzucenia zamówienia, jeśli publikacja nie spełnia warunków wysokiej jakości merytorycznej lub zawiera treści niecenzuralne.
- Zdjęcia pochodzące z Banku FOTO POLSKA nie mogą przekroczyć 40 proc. całego wkładu zdjęciowego w publikacji. 60 proc. zdjęć musi pochodzić ze zbiorów własnych danego podmiotu.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Foto Polska:

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit