Szkolenia regionalne

Liderzy w zakresie ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce

Z Instytutu na rzecz Ekorozwoju otrzymaliśmy informacje na temat zaplanowanych szkoleń dla branży turystycznej. Dla uczestników szkolenia w części edukacyjnej będą bezpłatne.

W ramach programu edukacyjnego pt. „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju” zorganizowane zostaną cztery ogólnopolskie szkolenia o charakterze warsztatów dla przedstawicieli sektora turystycznego, regionalnych organizacji ekologicznych i władz samorządowych. Każde szkolenie będzie obejmować część wstępną, teoretyczną (referaty ekspertów Instytutu), mającą charakter wprowadzenia oraz część poświęconą omówieniu praktyki integrowania ochrony przyrody i turystyki. Zakres tematyczny obejmie następujące zagadnienia: Produkt turystyczny budowany na bazie atrakcyjności turystycznej obszarów Natura 2000; Promocja proekologicznych form turystyki realizowanych na obszarach Natura 2000; Szanse i bariery rozwoju turystyki zrównoważonej wynikających z wymogów ochronnych obszarów Natura 2000 (w tym wymaganych procedur mających zapewnić tę ochronę).

Szkolenia będą miały na celu dostarczenie przedstawicielom branży turystycznej podstawowych informacji o sieci obszarów Natura 2000, ale i wskazanie na obowiązujące prawem zasady ich turystycznego użytkowania.

Terminy przeprowadzenia szkoleń: Olsztyn – 03.11.2009 r.; Kielce – 17.11.2009 r.; Poznań – 24 lub 25.11.2009 r.; Wrocław – pierwsza połowa stycznia 2010 r.

Wszystkie szkolenia są przewidziane na około 40 osób każde, czyli 160 uczestników w skali kraju. Celem organizatorów jest stworzenie grupy liderów z branży turystycznej w zakresie znajomości tematyki ochrony obszarów Natura 2000 w Polsce. Zagadnienia prezentowane będą w formie wykładów połączonych z prezentacjami multimedialnymi. Zaplanowano czas na pytania i odpowiedzi oraz dyskusję moderowaną przez eksperta Instytutu. Dzięki temu możliwa będzie wymiana informacji i poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit