Meetings Week Poland 2016 o przemyśle spotkań – branży przyszłości

IMG 2536 2

Już po raz czwarty spotkali się w Warszawie, w ramach pięciodniowego cyklu wydarzeń, liderzy branży, należącej do najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki świata. Mowa o przemyśle spotkań, gromadzącym specjalistów, zajmujących się profesjonalną organizacją konferencji, kongresów, konwencji, targów, wystaw i innych spotkań o charakterze biznesowym czy zawodowym. Meetings Week Poland 2016 w centrum konferencyjnym stadionu PGE Narodowy potrwa od 14 do 18 marca i zgromadzi około tysiąca uczestników ze wszystkich stron kraju.

Przemysł spotkań to potężny, zdefiniowany sektor gospodarki krajów rozwiniętych. Odpowiada w nich za 3 do nawet 6 procent produktu narodowego brutto. Tymczasem w Polsce na razie rzadko kto wie, co oznacza termin „przemysł spotkań”, a kategoria ta nie występuje w statystykach. Nie oznacza to jednak, iż branża ta słabo się u nas rozwija. Przeciwnie: jest to sektor zapewniający dziś dziesiątki tysięcy miejsc pracy i generujący wielomiliardowe obroty. Sektor przyszłości, oferujący wysokiej jakości usługi i sprzedaż wartości intelektualnych.

Trudno bowiem przecenić dziś znaczenie profesjonalnie zorganizowanych konferencji, kongresów i tym podobnych spotkań branżowych czy biznesowych, niezależnie od ich wielkości. Przemysł spotkań w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni sprzyja zatrudnieniu, pobudza handel, napędza eksport, promuje kreatywność w przedsiębiorstwach, a także przyczynia się do popularyzacji wiedzy i rozwoju kultury. Można bez przesady powiedzieć, iż branża ta zapewnia silne, pozytywne impulsy innym sektorom gospodarki, dla których pracuje.

Spotkania to kluczowy element naszej kultury i cywilizacji, a zatem branża spotkań ma w skali globalnej i lokalnej bardzo ważną rolę do odegrania. W Stanach Zjednoczonych w roku 2012 sektor spotkań odpowiadał za prawie dwa miliony miejsc pracy. Udział przemysłu spotkań w amerykańskim produkcie narodowym brutto wyniósł wtedy łącznie ok. 115 miliardów dolarów, a do budżetu z tytułu podatków wpłynęło ok. 28 miliardów.

W Wielkiej Brytanii całkowity udział przemysłu spotkań w PNB wyniósł w 2011 roku ok. 58 miliardów funtów, co przełożyło się na blisko 3 procent całego PNB. Branża spotkań w Wielkiej Brytanii daje 500 tys. miejsc pracy, czyli dwa razy więcej niż branża telekomunikacyjna.

W Polsce nie dysponujemy całościowymi danymi na temat wielkości przemysłu spotkań i kreowanych przez niego przychodach. Posługując się jednak nawet danymi cząstkowymi, możemy łatwo dostrzec skalę tego sektora i jego znaczenie dla gospodarki. Otóż, w 2014 roku same noclegi hotelowe, wynikające z uczestnictwa w konferencjach, kongresach, targach czy wystawach, które udało się policzyć w ramach statystyk gromadzonych przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, były warte ok. 1,2 mld zł. A przecież noclegi stanowią tylko ułamek wartości tego rynku. Koszty organizacji imprez, uczestnictwa w nich, podróży, zakupy usług i towarów, generowane w związku z działaniami przemysłu spotkań, to wielokrotność tej wartości.

Niektóre szacunki mówią obecnie o ponad 2-procentowym udziale przemysłu spotkań w PNB w Polsce. Jeśli przyjąć te optymistyczne szacunki za trafne, oznaczałoby, iż nadal mamy ogromny obszar do zagospodarowania, a dochód narodowy Polski mógłby na tym tylko skorzystać, osiągając wyższe tempo wzrostu. Nad tym między innmi, jak to osiągnąć, debatować będą w ramach Meetings Week Poland 2016 delegaci kluczowych organizacji i stowarzyszeń, a także agencji i innych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy spotykają się między 14 a 18 marca 2016 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

W tym roku podczas Meetings Week Poland premierę miał raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016”. Dokument opracowany został już po raz siódmy przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Współpraca z wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (convention bureaux), rekomendowanymi organizatorami kongresów oraz podróży motywacyjnych, obiektami oraz uczelniami wyższymi umożliwiła zebranie danych dotyczących przemysłu spotkań z czternastu województw, kilkudziesięciu obiektów i dała szansę dokonania analizy liczby 33 980 spotkań i wydarzeń. – Oszacowany na podstawie tych danych wkład przemysłu spotkań w gospodarkę kraju to 1577,3 mln zł, a łączny wkład w tworzenie miejsc pracy to 30 312 miejsc pracy w skali kraju. Warto również zwrócić uwagę na ponad 150 międzynarodowych konferencji planowanych w Polsce do 2021 roku oraz prawie 7 mln uczestników spotkań tylko w omawianych spotkaniach w 2015 roku – podsumowuje Krzysztof Celuch, kierownik Poland Convention Bureau POT i autor raportu.

Meetings Week Poland jest organizowany od 2013 roku przez kluczowe stowarzyszenia i instytucje branży. W tym roku są to: Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP), Poland Chapter MPI, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT), SITE Poland oraz Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie, przy udziale Poland Convention Bureau, MeetingPlanner.pl oraz The Warsaw Voice Conferences. Od 2014 roku organizację imprezy czynnie wspiera i współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jest to największe krajowe, wielodniowe wydarzenie, dedykowane środowiskom zawodowym, związanym z przemysłem spotkań. Stanowi swego rodzaju platformę wymiany doświadczeń, ale także okazję do dyskusji na temat potrzeb, przeszkód i priorytetów rozwoju tej branży przyszłości.

Dyskusjom na temat kwestii kluczowych, a często wręcz strategicznych dla rozwoju przemysłu spotkań w Polsce służy pierwszy dzień obrad Meetings Week Poland, podczas którego, w ramach konferencji Poland – Meetings Destination, delegaci i ich goście, starają się odpowiedzieć między innymi na pytania: Jaka jest dzisiejsza pozycja sektora spotkań i związanej z nim biznesowej turystyki przyjazdowej w Polsce? Czy przemysł spotkań ma właściwe miejsce w strategiach rozwoju kraju? Jak polska gospodarka mogłaby skorzystać z szybszego rozwoju przemysłu spotkań w Polsce? Jaki wpływ rozwój tego sektora ma na międzynarodowy wizerunek Polski? Czy inwestycje w przemysł spotkań mają dodatkowe skutki promocyjne i jak wpływają na inne sektory gospodarki? Jakimi narzędziami możemy wesprzeć rozwój tego branży? Jaką rolę mogłaby odegrać lokalna opłata turystyczna, wzorowana na rozwiązaniach powszechnie stosowanych w Europie i Stanach zjednoczonych?

Program Meetings Week Poland 2016 w skrócie:
• Poland – Meetings Destination: Przemysł spotkań w Polsce czyli duży potencjał dla gospodarki (14 marca, organizator: The Warsaw Voice)
• Pasja, emocje, siła: Jak przetrwać w świecie event managementu i skąd czerpać moc do działania (15 marca, organizator: Stowarzyszenie Branży Eventowej)
• Inspiration Booster – Siła inspiracji w biznesie i rozwoju osobistym (16 marca, organizator Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Site Poland)
• Forum Hoteli i Zleceniodawców: Dobre praktyki na rynku konferencji i eventów. Jak hotele powinny współpracować z organizatorami nadchodzących wydarzeń? (17 marca, organizatorzy: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Instytut Rynku Hotelarskiego)
• Spotkanie convention bureaux (17 marca, organizator: Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej)
• MPI Poland Spring Meeting: Kreatywne myślenie w planowaniu spotkań (18 marca, organizator: MPI Poland)
• Obiegnij Narodowy (18 marca, organizator MPI Poland i Z—Factor)
• Forum Obiektów (18 marca, organizator MPI Poland i Z—Factor)
• XI Studencka Konferencja Naukowa IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw (18 marca, organizator Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
• MP Power Night – gala finałowa konkursu MP Power Awards (18 marca, organizator: MeetingPlanner.pl).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit