Meetings Week Poland 2018 ‒ spotkanie liderów branży przyszłości

Już po raz szósty spotkają się w Warszawie, w ramach pięciodniowego cyklu wydarzeń, liderzy przemysłu spotkań, branży należącej do najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki świata. Od 19 do 23 marca 2018 roku w Warszawie, trwa Meetings Week Poland, w którym bierze udział około tysiąca uczestników ze wszystkich stron kraju.

Meetings Week Poland jest organizowany od 2013 roku przez kluczowe stowarzyszenia i instytucje branży. Od 2014 roku organizację imprezy czynnie wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tegoroczny Meetings Week Poland objął honorowym patronatem Dariusz Rogowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Polska Organizacja Turystyczna jest również współorganizatorem i partnerem tego ważnego wydarzenia stanowiącego swego rodzaju platformę wymiany doświadczeń, ale także okazję do dyskusji na temat potrzeb, przeszkód i priorytetów rozwoju tej branży przyszłości.

POT wspólnie z The Warsaw Voice był współorganizatorem konferencji z cyklu Poland – Meetings Destination, otwierającej cykl spotkań branżowych. Biorąca udział w wydarzeniu dyrektor Departamentu Turystyki MSiT Ewa Pawlak Lewandowska podkreśliła znaczenie przemysłu spotkań, jednego z najbardziej nowoczesnych sektorów gospodarki krajów rozwiniętych. ‒ Szacuje się, że przemysł spotkań w Polsce odpowiada za 1 proc. dochodu narodowego PKB, a także zapewnia silne i pozytywne impulsy rozwojowe innym powiązanym działom gospodarki.

‒ Rozwój tego sektora spotkań jest jednym z kluczowych zadań promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, która od 2002 roku posiada w swoich strukturach Poland Convention Bureau – mówiła w swoim wystąpieniu wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Jędrzejczyk Wojciechowska, która zaprezentowała obecnym dane zawarte w raporcie „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2018” przygotowanym przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej we współpracy ze wszystkimi regionalnymi biurami marketingu miejsc (convention bureaux) i Rekomendowanymi Organizatorami Kongresów i Podróży Motywacyjnych.

Autorzy najnowszej edycji raportu dokonali analizy 21,2 tysiąca spotkań i wydarzeń dla grup liczących co najmniej 50 osób. Ponad połowa to konferencje i kongresy, 46,5 proc. to wydarzenia korporacyjne i motywacyjne, a nieco ponad 3 proc. to targi i wystawy. Wśród nich najwięcej, prawie 6 tysięcy, dotyczyło wydarzeń o charakterze handlowo-usługowym, 3,8 tysiąca zajmowało się tematyką ekonomiczno-polityczną, a prawie 3,5 tysiąca zagadnieniami medycznymi.

Demand Outlook, drugi prezentowany raport pokazuje pozycję największych miast polskich na tle stolic krajów w regionie CEE. Przy opracowaniu dokumentu wykorzystane zostały dane systemu monitoringu rynku spotkań, z którego korzystają największe sieci hotelowe i biura convention w naszej części Europy.

‒ Przytoczone w prezentowanych raportach dane oraz szacunki na temat przyszłości przemysłu spotkań w Polsce potwierdzają, że wzrost tego sektora gospodarki turystycznej będzie miał w następnych latach istotny wkład w rozwój gospodarki naszego kraju. Polska Organizacja Turystyczna w przyszłym roku planuje szereg działań podejmowanych we współpracy z lokalnymi partnerami ‒ deklaruje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Program pierwszego dnia obrad Meetings Week Poland poświęcony był kluczowym kwetsiom dla rozwoju przemysłu spotkań w Polsce. Analizowane były mechanizmy i prezentowane wybrane przykłady dobrych praktyk w pozyskiwaniu i tworzeniu dużych wydarzeń kongresowo-konferencyjnych. W tym roku poruszonymi przykładami były sukcesy, jakie w dziedzinie organizacji międzynarodowych kongresów odnosi Prague Convention Buerau, a także osiągnięcia polskich miast, w tym m.in. Katowic, które pozyskały Światową Konferencję Antydopingową WADA 2019 dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podczas drugiego panelu dyskutowano natomiast na temat m.in. podatku lokalnego.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit