Konkurs Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, PAIiZ i POT

Najlepsze prace magisterskie z zakresu promocji Polski

Katarzyna Sobierajska, wiceminister sportu i turystyki wręczyła nagrodę specjalną Ministra Sportu i Turystyki Agnieszce Świątkiewicz, absolwentce Wydziału Turystyki i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Istnieją pewne teorie na ten temat, nikt ich jednak głośno nie wypowiada. Dotyczą faktu, iż wszystkie nagrody w organizowanych obecnie konkursach na najlepsze prace magisterskie zgarniają kobiety, utalentowane absolwentki szkół wyższych. Potwierdzeniem tego godnego podkreślenia zjawiska było ogłoszenie wyników piątej edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie o promocji Polski w konkursie „Teraz Polska Promocja”.

Organizacji konkursu przyświeca idea popularyzacji tematyki marketingu terytorialnego i brandingu narodowego Polski oraz wykorzystania dorobku w tej dziedzinie do poprawy konkurencyjności naszego kraju  poprzez wzrost jakości jego promocji w świecie.

Laureatki odebrały  nagrody i wyróżnienia w trakcie ceremonii 6 grudnia w Pałacu Staszica w Warszawie. W ceremonii uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele instytucji organizujących i obejmujących patronatem ten prestiżowy konkurs prac magisterskich. Organizatorami Konkursu są Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Katarzyna Sobierajska, wiceminister sportu i turystyki wręczyła nagrodę specjalną Ministra Sportu i Turystyki Agnieszce Świątkiewicz, absolwentce Wydziału Turystyki i Geografii Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, za pracę „Park rozrywki jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice”. Promotorem pracy jest prof. Janusz Sewerniak. W swojej pracy mgr Agnieszka Świątkiewicz uzasadnia twierdzenie, że parki rozrywki mają wpływ na rozwój turystyki na obszarze, na którym działają. Autorka przedstawia koncepcję rozwoju regionu toruńskiego w powiązaniu z budową produktu turystycznego o skali nie tylko krajowej, ale w przyszłości ogólnoeuropejskiej. Nakreśla ramy organizacyjne przedsięwzięcia, wpiera je propozycjami form finansowania, a także prognozą ekonomiczną.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przekazał przyznaną przez wysoką Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przekazał przyznaną przez wysoką Kapitułę II nagrodę Annie Zioło, która ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Turystyce Uniwersytetu JagiellońskiegoKapitułę II nagrodę Annie Zioło, która ukończyła studia na kierunku Zarządzanie w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego pracą „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie”. Promotorem jest dr Anna Barbara Dobrzańska-Socha. Nagrodzona praca stanowi próbę oceny stopnia przystosowania podkarpackich zamków do funkcji hotelarskich, ich stanu i zakresu świadczonych usług, w tym przystosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, dostosowania obiektów do wymogów ochrony środowiska oraz metod ich promocji. W pracy wykorzystano między innymi wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie osób korzystających z usług sześciu podkarpackich hoteli zamkowych. Autorka stwierdza, że w zabytkowych hotelach zamkowych tkwi duży potencjał. Zdobywają one coraz większą liczbę klientów z uwagi na historyczny klimat wnętrz i położenie z dala od dużych ośrodków miejskich. Oferta pobytu powinna jednak być poszerzana, co wiąże się z inwestycjami w infrastrukturę, przede wszystkim sportowo-rekreacyjną i odnowy biologicznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit