Najświeższe dane, analizy, wnioski

Opublikowano badania wykonane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej. „Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej - 2014 rok" (dr Tomasz Dziedzic z Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie) i „Frekwencja w atrakcjach turystycznych" (dr hab. Zygmunt Kruczek, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). Obie publikacje są dostępne w wersji PDF.

Wskaźnik Użyteczności Turystyki Zagranicznej (WUTZ) przygotowywany jest na zlecenie POT corocznie, począwszy od 2007 roku. Celem badania jest zobrazowanie znaczenia (przede wszystkim w kategoriach finansowych) wybranych 40 rynków dla turystyki przyjazdowej do Polski i zestawienie go z ich potencjałem dla turystyki światowej. Cykliczna realizacja badania umożliwia śledzenie zmian zachodzących w czasie.

Wyniki badania można traktować również jako bazę danych, zawierającą między innymi informację o liczbie przyjazdów turystów, liczbie korzystających z bazy noclegowej, wielkości przychodów z danego rynku, wydatków w Polsce na jednego turystę oraz globalnych wydatków na zagraniczną turystykę wyjazdową dla 40 najważniejszych z punktu widzenia turystyki przyjazdowej do Polski rynków. Najnowsza edycja WUTZ opracowana została na bazie danych za 2013 rok.

Celem badania „Frekwencja w atrakcjach..." jest analiza frekwencji w atrakcjach różnego typu oraz identyfikacja czynników determinujących popularność atrakcji mierzoną liczbą odwiedzających. Oprócz zestawień tabelarycznych prezentujących liczbę odwiedzających różnego typu atrakcje, w tym wykazu atrakcji o najwyższej frekwencji oraz tzw. atrakcji flagowych dla poszczególnych województw, raport zawiera również podstawy teoretyczne badań atrakcji (m.in. definicje, typologie, a także trendy i tendencje w rozwoju atrakcji).

Badania do pobrania tutaj

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit