Konferencja POT

Nauka a praktyka

Pierwszy dzień obrad. Od lewej, wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego POT Teresa Bucza

Dwudniowa konferencja Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w salach konferencyjnych hotelu Marriott przy warszawskim lotnisku im. Fryderyka Chopina poświecona była regionalnym badaniom konsumentów usług turystycznych.

Była to pierwsza z zaplanowanych przez POT konferencji z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i badawczego, regionalnych organizacji turystycznych oraz administracji państwowej i samorządowej. Konferencja w zamierzeniu organizatorów służy zapoczątkowaniu procesu tworzenia spójnego, profesjonalnego systemu badań marketingowych w turystyce w skali regionalnej i ogólnopolskiej, ujednoliceniu metodologii i porównywalności danych pozwalających na wiarygodne rejestrowanie zjawisk i wydarzeń w polskiej turystyce. Spotkanie w tym gronie miało przyczynić się do ściślejszego powiązania prac badawczych z potrzebami organizatorów turystyki i instytucji promujących narodową turystykę.

Program konferencji przygotowany został przez Radę Programową pod przewodnictwem prof. Ewy Dziedzic ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Teresą Buczak, wicedyrektor Departamentu Planowania Marketingowego POT. W pierwszej części obrad prowadzonej przez wiceprezesa POT Bartłomieja Walasa uczestniczyła wiceminister Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska.

- Ministerstwo Sportu i Turystyki niezwykle docenia inicjatywę organizacji dzisiejszego spotkania. Podstawą budowania polityki w zakresie marketingu i rozwoju turystyki, a następnie efektów jej realizacji są prace badawcze przede wszystkim z zakresu statystyki – mówiła minister Sobierajska. – Od dawna dostrzegaliśmy potrzebę wypracowania służącej temu celowi, jednolitej metodologii obejmującej badania regionalne i ogólnokrajowe, pozwalające oszacować wkład turystyki w budżet gospodarki regionalnej i krajowe PKB, zweryfikować wiele wskaźników, między innymi wielkość ruchu przyjazdowego do Polski, a także śledzić zaawansowanie realizacji zamierzeń zawartych w rządowych dokumentach określających kierunki rozwoju turystyki do roku 2015 oraz opracowanej przez POT marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki do roku 2015.

Minister Sobierajska wyraziła wolę dalszej współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki w poszerzaniu i doskonaleniu badań w turystyce oraz ich popularyzacji.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit