Nowa ustawa turystyczna coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zmiany legislacyjne przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 25 listopada 2015 r. nr 2015/2302/UE. Uchwalenie nowego prawa i jego publikacja musi się zakończyć przed 1 stycznia 2018 r. Nowa ustawa zastąpi ustawę o usługach turystycznych i stanie się najważniejszym aktem prawnym regulującym działalność organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych.

Jedną z głównych zmian jest miedzy innymi objęcie przedsiębiorców oferujących tzw. „pakiety dynamiczne” (np. agentów turystycznych, linie lotnicze oferujące pakiety biletów razem z noclegami) takimi samymi obowiązkami, jakie mają organizatorzy turystyczni. Większe obowiązki spadną także na podmioty niebędące przedsiębiorcami, a zajmujące się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych dla dużej grupy podróżnych. Zostaną one zaliczone do organizatorów turystycznych, co wiąże się między innymi z koniecznością zapewnienia sobie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej i opłacania przez nich składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Z regulacji wyłączone będą jednak imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, trwające krócej niż 24 godziny. Warunkiem jest brak przewidzianych noclegów i organizatorów wyjazdów służbowych.

Zmianie ulegnie także procedura prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Zostanie ona przekształcona w Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Wpisy podmiotów będą dokonywane bezpośrednio przez marszałków województw, bez konieczności akceptacji przez MSiT. Do jej obsługi stworzony zostanie także nowy system teleinformatyczny. W efekcie ułatwieniu ma ulec wprowadzanie danych do ewidencji oraz korzystanie z bazy danych przez zainteresowanych przedsiębiorców.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit