Rada POT

O przygotowaniach Polski do prezydencji w UE

W czerwcu spotkali się na czwartym w tym roku posiedzeniu członkowie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy reprezentują administrację państwową, instytucje samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych. Jednym z punktów obrad tego społecznego organu było omówienie  zagadnień dotyczących  promocji Polski i narodowej turystyki w okresie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady POT Jana Korsaka w spotkaniu uczestniczyła reprezentująca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Justyna Sołtyk, zastępca dyrektora w Departamencie Koordynacji  Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

Dyrektor Sołtys stwierdziła, że przygotowania Polski do prezydencji obejmują działania służące budowaniu korzystnego wizerunku państwa, tworzeniu pozytywnych skojarzeń sprzyjających nawiązywaniu i utrwalaniu właściwych kontaktów z państwami Unii Europejskiej w sferze gospodarki, kultury i turystyki oraz podniesieniu rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej. Doświadczenie posiadane przez Polską Organizację Turystyczną w kreowaniu wizerunku naszego kraju za granicą, powinno być w tych przedsięwzięciach wykorzystane w toku współpracy z instytucjami zaangażowanymi we właściwe przygotowanie Polski do przejęcia w przyszłym roku przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej.

System informacji i promocji

Trwają prace nad systemem informacji i identyfikacji wizualnej. Powstał już stosowny podręcznik opracowany przez MSZ, który będzie uzupełniony o logo oraz instrukcję precyzującą kryteria jego stosowania. Publikacja „About Poland” nie będzie jedyną. Uzupełni ją wiele innych, pogłębiających wiedzę o regionach Polski, z myślą o zainteresowaniu nimi obcokrajowców. Uruchomiony zostanie też portal internetowy, który zawierał będzie aktualne informacje na temat wydarzeń związanych z prezydencją. Przejęcie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej poprzedzi zaplanowana kampania promująca Polskę w Brukseli. Umacniać pozytywny wizerunek naszego kraju wśród społeczeństw europejskich będzie  realizowany przez Instytut Audiowizualny i Instytut Adama Mickiewicza program imprez kulturalnych, koordynowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na działania promocyjno-informacyjne oraz kulturalne przeznaczono budżet w wysokości 12,5 mln zł.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!