Opinie zagranicznych turystów o Polsce

Jak wyobrażają sobie Polskę obcokrajowcy odwiedzający zagraniczne strony www.poland.travel? Czy są zainteresowani przyjazdem do Polski? Jakie atrakcje turystyczne spodziewają się tu zastać? A ci, którzy już byli w Polsce – jak ocenili swoją podróż?

Odpowiedzi na pytania postawione powyżej znajdziemy w wynikach badania, które od 2013 roku prowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Ankieta została przygotowana w kilkunastu wersjach językowych i umieszczona jest na zagranicznych stronach www.poland.travel. Zawiera kilkanaście pytań na temat wizerunku turystycznego Polski, deklarowanej chęci przyjazdu oraz – dla osób, które Polskę już odwiedziły – pytania dotyczące charakteru podróży i oceny pobytu.

W 2014 roku, podobnie jak w roku poprzednim, Polska postrzegana była przez cudzoziemców przede wszystkim jako kraj: wart poznania i posiadający bogate dziedzictwo i historię. Uważa tak zdecydowana większość badanych (96%, top 2box, tzn. suma odpowiedzi zdecydowanie i raczej zgadzających się z opinią). Polska widziana jest również jako pełna życiowej energii (75% - j.w.). Najczęściej wskazywanymi atrakcjami i możliwościami wypoczynku kojarzonymi z Polską pozostają w 2014 roku: miasta, zwiedzanie zabytków, lasy i parki narodowe oraz obiekty UNESCO. Zwiedzanie miast i obiektów UNESCO jest również najczęściej wskazywanym celem planowanych przyjazdów do Polski (ponad 80% biorących udział w badaniu planuje przyjazd do Polski).

Ponad połowa wypełniających (58-65%) ankiety była już wcześniej w Polsce, głównie wypoczynkowo oraz w celu odwiedzin u krewnych i znajomych. Zdecydowana większość wysoko ocenia swoją ostatnią wizytę w Polsce (89-92% - top 2box, tzn. suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie wysoka ocena ostatniej wizyty w Polsce). Tylko do 1-2% respondentów nie było zadowolonych z wizyty (bottom 2box – suma odpowiedzi raczej i zdecydowanie niska ocena).

Opinie respondentów na temat Polski są więc bardzo pozytywne i dają nadzieję, że coraz większa liczba obcokrajowców będzie zainteresowana poznaniem naszej atrakcyjnej i różnorodnej oferty turystycznej.

Wyniki badania prezentowane są w cezurach półrocznych; raporty za I i II półrocze 2014 roku zamieszczone są na stronie: http://pot.gov.pl/dzialania/p/do-pobrania/badania-i-analizy

Kontakt w sprawie badania: badanie.travel@pot.gov.pl

Informacja: Departament Strategii POT

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit