Otwarcie ośrodka POT w Pekinie

Z dziennikarzami spotkali się Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej, Emilia Kubik, liderka projektu „Lubię Polskę!” (z prawej) i Robert Kępiński, doradca prezesa POT ds. współpracy międzynarodowej i pełnomocnik ds. otwarcia ośrodka POT w Chinach

Finałem kampanii pod sugestywnie skojarzeniowo nazwą „Lubię Polskę!", prowadzonej przez Polską Organizacje Turystyczną w krajach Azji, jest otwarcie w listopadzie 2015 roku zagranicznego ośrodka POT w Pekinie, które zbiegło się z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej i podpisaniem międzypaństwowej umowy o współpracy w dziedzinie turystyki pomiędzy Polską i Chinami.

23 listopada na konferencji prasowej podsumowującej wizerunkowo-produktową kampanię „Lubię Polskę!" z dziennikarzami spotkali się Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezeska Polskiej Organizacji Turystycznej, Emilia Kubik, liderka projektu „Lubię Polskę!" i Robert Kępiński, doradca prezesa POT ds. współpracy międzynarodowej i pełnomocnik ds. otwarcia ośrodka POT w Chinach. Spotkanie prowadziła Katarzyna Draba, rzeczniczka prasowa POT.

Kampanią „Lubię Polskę!" objęte zostały trzy kraje. Chiny, Indie i Japonia. Promocja Polski i polskich produktów turystycznych, wzmocnienie działań zachęcających do odwiedzenia kraju nad Wisłą przez mieszkańców tego regionu świata, ma uzasadnienie. Rozwijane kontakty gospodarcze powinny obejmować również ważny jej sektor, jakim jest turystyka. Szczególnie, że azjatyccy klienci należą do nacji licznie podróżujących, zarówno w interesach, jak i w celach turystycznych. Plany objęcia działaniami promocyjnymi krajów Azji wpisane zostały do „Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki" opracowanej w 2008 roku, zaktualizowanej w latach następnych, obejmującej horyzont do roku 2020, jak przypominała prezes Wąsowicz-Zaborek. Kampanie mogły zostać zrealizowane w większej skali dzięki zaangażowaniu funduszy unijnych. Decyzję o przeznaczeniu środków na te cele podjęła Komisja Europejska w ramach kroków przeciwdziałających zjawiskom kryzysu, który dotknął gospodarkę Starego Kontynentu, w tym sektor turystyki. Efektem inwestycji w promowanie europejskich destynacji turystycznych miało być poprawienie wizerunku i przekonanie potencjalnych turystów, iż Europa nie straciła na atrakcyjności turystycznej i może być nadal interesującym celem podróży między innymi dla mieszkańców krajów azjatyckich.

Prasa, media elektroniczne, wizyty studyjne

Kampania POT poprzedzona została badaniami, które uzasadniają prowadzenie intensywnych działań promujących Polskę i polską turystykę w krajach Azji. W strategii rozwoju turystyki przyjazdowej realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną, Chiny znalazły się na pierwszym miejscu wśród rynków pozaeuropejskich. Twórcy koncepcji kampanii skupili się głównie na pozyskaniu zainteresowania polską ofertą turystyczną odbiorców w Chińskiej Republice Ludowej z największych chińskich aglomeracji, między innymi Pekinu, Szanghaju i Kantonu, a właściwie tę ich część, która obiera Europę za cel turystycznych wojaży. W kampanii zastosowano reklamę w prasie konsumenckiej i branżowej, reklamę internetową, w tym w mediach społecznościowych, reklamę telewizyjną, wizyty studyjne, platformy e-learningowe, outdoor. Target kampanii „Lubię Polskę!" stanowiły różnorodne grupy docelowe, tożsame z najważniejszymi stronami rynku turystycznego. Przedstawiciele branży turystycznej, przedstawiciele mediów i środowisk opiniotwórczych, przedstawiciele przemysłu spotkań oraz konsumenci indywidualni - bezpośrednio w Chinach i pośrednio w Indiach i Japonii. Dodatkowo, na rynku indyjskim, grupę docelową stanowili przedstawiciele branży filmowej. Uzupełnieniem dla działań realizowanych bezpośrednio na rynkach azjatyckich był cykl warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych organizowanych w Polsce dla branży turystycznej, administracji rządowej, samorządów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych.

Jan Wawrzyniak pokieruje pracą ośrodka POT w Pekinie

Formalności związane z uzyskaniem w chińskim resorcie turystyki, licencji upoważniającej do prowadzenia działalności promującej turystykę przyjazdową do Polski na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, zajęły około roku, mówił podczas spotkania z dziennikarzami Robert Kępiński, pełnomocnik prezesa POT ds. otwarcia ośrodka w Chinach. Wieńczące kampanię „Lubię Polskę" oficjalne otwarcie zagranicznego ośrodka POT w Pekinie, 25 listopada, zbiegło się z wizytą w Chinach prezydenta RP Andrzeja Dudy i podpisaniem dwustronnej umowy pomiędzy Polską i ChRL w dziedzinie współpracy w dziedzinie turystyki. Nowootwartą placówką w stolicy Państwa Środka pokieruje Jan Wawrzyniak, wieloletni dyrektor berlińskiego ośrodka POT odnoszący sukcesy w promowaniu Polski i polskiej turystyki w Niemczech, dotychczasowe osiągnięcia dają podstawę do przekonania, że podobnie skuteczne działania podejmie na rynku chińskim, podkreślał Robert Kępiński. Kończąca się kampania przygotowała korzystny grunt. Między innymi efektem kampanii „Lubię Polskę" był prawie 90 procentowy wzrost w latach 2010 i 2014 liczby turystów z Chin zatrzymujących się podczas podróży do Polski na nocleg. Działania ośrodka POT powinny ten trend podtrzymać, budując wizerunek kraju o atrakcyjnej ofercie turystycznej, szybko rozwijającego się gospodarczo. Choć nie będzie to zadanie łatwe. Wiedza o Polsce w Chinach jest niewielka. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez firmę badawczo-doradczą Ageron Polska, wizerunek naszego kraju nadal w dużym stopniu dominują skojarzenia związane z historią, głównie z okresem drugiej wojny światowej, Taki wizerunek wyłania się również z poddanych analizie ofert turystycznych. Źródła informacji o Polsce wskazywane przez przedstawicieli branży turystycznej to Polska Organizacja Turystyczna, polskie podmioty z branży turystycznej, a także PLL LOT. Wśród źródeł internetowych wskazywano przede wszystkim na popularne w Chinach wyszukiwarki internetowe baidu.com oraz sina.com oraz aplikację WeChat. W większości przypadków, Polska nie jest krajem pierwszego wyboru chińskich biur turystycznych. Znajduje się raczej na liście grupowych wycieczek objazdowych obejmujących wiele krajów Europy. Najczęściej są to Czechy, Niemcy, Węgry, kraje bałtyckie, Austria, Rumunia lub Rosja. Grupa docelowa zainteresowana podróżami do Polski to najczęściej osoby w wieku powyżej 45 lat, mające już doświadczenie podróżnicze, zainteresowane typowym modelem zwiedzania obejmującym wycieczki grupowe, kilka krajów w krótkim czasie, określony i wypełniony harmonogram. Oferty turystyczne chińskich touroperatorów wykazują brak zróżnicowania. Dominują wycieczki objazdowe obejmujące zwiedzanie oraz elementy turystyki kulturalnej, sporadycznie turystykę zakupową. Większość wycieczek ma w programie od jednego do trzech dni pobytu w Polsce. Zakres wycieczek do Polski obejmuje najczęściej zwiedzanie Warszawy, głównie miejsc związanych z Chopinem, Krakowa, obiektów z listy dziedzictwa UNESCO, Muzeum Auschwitz-Birkenau, kopalni soli w Wieliczce i Wrocławia. Elementy, które eksponowane są w niewystarczający sposób, choć cieszą się zainteresowaniem ze strony Chińczyków, to oferta kulinarna i turystyka zakupowa, na przykład wyrobów z bursztynu dla zamożniejszych Chińczyków. Ograniczony popyt istnieje na usługi konferencyjne ze strony chińskich firm. Szanse na jego pobudzenie wiążą się z zauważalnie z rosnącym zainteresowaniem turystyką biznesową w związku z potencjalnymi inwestycjami w Polsce.

To pierwszy polski ośrodek. Czesi otworzyli już trzy

Dotychczasowe działania promujące polską turystykę w Chinach wynikały w dużej części ze współpracy w ramach Grupy Wyszechradzkiej. Partnerzy Polski są dalece bardziej zaawansowani w przystosowaniu ofert do wymagań chińskich turystów. Na przykład Czechy, na co wskazywał doradca prezesa POT ds. współpracy międzynarodowej Robert Kępiński, posiadają na terenie Chin trzy zagraniczne placówki promujące turystykę swojego kraju. W Czechach zadbano między innymi o znaki turystyczne w chińskiej wersji językowej, a w wybranych atrakcjach, przewodnicy i obsługa mówi w języku mandaryńskim. Wiceprezes Elzbieta Wąsowicz-Zaborek wskazuje też, że skuteczność pracy ośrodka POT w Pekinie podnosi powiązanie z wspólnym programem promocyjnym Go China. Zadaniem programu jest zwiększenie wymiany handlowej, promowanie inwestycji w Chinach i rozszerzenie współpracy między przedsiębiorcami. W projekt zaangażowane są ministerstwa Gospodarki, Sportu i Turystyki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Spraw Zagranicznych, Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego oraz Polska Organizacja Turystyczna. Praktyczny wkład w skuteczność prowadzonych działań wizerunkowych wnoszą linie lotnicze PLL LOT obsługujące trasę Warszawa-Pekin wspólnie z Air China na zasadach code-share, co pozwala polskiemu przewoźnikowi korzystać z sieci sprzedaży chińskiego partnera. Dzięki tej współpracy pasażerowie polskich linii mają większy wybór atrakcyjnych taryf i połączeń. Loty z Pekinu do Warszawy odbywają się trzy razy w tygodniu, obsługują je Boeingi 787 Dreamliner.

Szkolenia dla branży turystycznej, samorządów, ROT i LOT

Ważnym elementem kampanii promującej przyjazdy do Polski w krajach Azji były szkolenia prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną dla pracowników zatrudnionych w sektorze usług turystycznych. Różnice w mentalności turystów z rynku azjatyckiego powodują, że przygotowana dla nich oferta i program musi uwzględniać inne oczekiwania niż te, które znamy z rynku europejskiego. W trakcie zajęć uczestnicy poznali specyfikę kulturową, zwyczaje, preferencje i oczekiwania, jakimi kierują się w podróży turyści z Chin, Japonii i Indii. W szkoleniach POT wzięło udział sześciuset pracowników przedsiębiorstw turystycznych i instytucji samorządowych należących do regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Zajęcia prowadzili doświadczeni eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu relacji z klientami biznesowymi z Chin, Japonii i Indii.

Polskim przedsiębiorcom turystycznym zainteresowanym współpracą w dziedzinie rozwoju turystyki przyjazdowej z Kraju Środka podajemy bezpośredni kontakt do dyrektora Jana Wawrzyniaka. Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie, 8014 Chang Fu Gong Office Building, 26, Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing, China, 100022; tel. +48 22 536 70 70, fax +48 22 536 70 04, e-mail: jan.wawrzyniak@pot.gov.pl, www.bolan.travel

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit