Pakiety korzyści

Zaborowski

Rozmowa z doradcą prezesa POT dr Adamem Zaborowskim koordynującym prace nad Rynkowymi Projektami Partnerskimi i Promocyjnymi Pakietami Targowymi

Aktualności Turystyczne: - Wrześniowe spotkanie kierownictwa POT z przedstawicielami regionalnych organizacji turystycznych było sondowaniem opinii na temat współfinansowania projektów promocyjnych. Podczas listopadowego Forum ROT i LOT – mówiono o konkretach.

Adam Zaborowski: - Rozmawialiśmy o nich znacznie wcześniej. Pragmatycznie, bez złudzeń. Wszyscy mamy świadomość perspektywy zmniejszenia możliwości korzystania ze środków unijnych po zakończeniu obowiązywania Nowej perspektywy finansowej po 2020 r. Między innymi będzie mniej pieniędzy na promocję narodowej turystyki. Planowanie przyszłych działań promocyjnych w oparciu o nadzieje na znaczące zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa działań Polskiej Organizacji Turystycznej – byłoby brakiem realizmu. W kręgach parlamentarnych pojawiają się głosy, by ten budżet wręcz uszczuplić, a branże korzystające na rozwoju turystyki powinny dołożyć się do kosztów marketingowych. Dodatkowy argument. W okresie najbliższej perspektywy finansowej, udział branży i regionów we współfinansowaniu akcji promocyjnych powinien wzrastać, między innymi z tego powodu, że sześćdziesiąt procent środków unijnych trafi właśnie do regionów. Propozycje współpracy w ramach nowego otwarcia przedstawiał prezes POT podczas Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, które obradowało we Wrocławiu na początku stycznia. W końcu września podczas spotkania z kierownictwem Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych otrzymali trzydzieści osiem Rynkowych Projektów Partnerskich i Promocyjnych Pakietów Targowych.

- Nad którymi dyskutowano w listopadzie.

- Tak. Dyrektorzy zagranicznych ośrodków POT przedstawili w szczegółach obecnym na Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych opracowane warianty Rynkowych Projektów Partnerskich i Promocyjnych Pakietów Targowych. Dotyczą wielu dziedzin marketingu w turystyce, dopasowane zostały do specyfiki krajów, w których prowadzone będą akcje promocyjne, i ściślej do wybranych grup adresatów zainteresowanych konkretnymi rodzajami ofert pobytu w Polsce. Z danych niezbicie wynika, że działania promocyjne prowadzone przez POT przynoszą efekty. Zwiększa się liczba zagranicznych turystów w Polsce, którzy coraz więcej wydają, co za tym idzie rosną dochody przedsiębiorstw powiązanych z turystyką. Kusząca perspektywa. Będą zarabiali więcej, jeśli przyłączą się do projektów POT, zechcą partycypować w kosztach wybranych akcji promocyjnych, czy targów branżowych.

- Jak propozycja została przyjęta przez regionalne organizacje turystyczne?

- Oczekiwałem zrozumienia, i nie pomyliłem się. Nikt nie zgłosił zasadniczych zastrzeżeń co do konieczności współfinansowania przedsięwzięć promocyjnych. W tym punkcie jesteśmy właściwie jednomyślni. Dobrze oceniona została większość z przygotowanych przez POT propozycji Rynkowych Projektów Partnerskich i Promocyjnych Pakietów Targowych. Realizacja tych projektów daje realną perspektywę kontynuowania kampanii promocyjnych wspierających gospodarkę turystyczną od momentu, gdy w 2020 fundusze pomocowe przestaną stanowić znaczące źródło ich finansowania.

- Pojawiły się jednak także wątpliwości.

- One nie dotyczyły oceny przyszłości i generalnie racjonalności współpracy partnerskiej i systemu współfinansowania wspólnie realizowanych projektów. W tej dziedzinie jesteśmy zgodni. Rozterki przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych wynikały z innego powodu. Konieczności szybkich decyzji. Z ich podjęciem nie należy zwlekać, system powinien zostać wprowadzony w życie możliwie szybko. Określiliśmy ten termin na połowę stycznia 2015. Trudności artykułowane przez regiony wynikają z niewiadomych końca roku 2014. Wybory samorządowe, proces konstytuowania się nowych władz, nie zatwierdzone budżety. To rodziło obawy i zastrzeżenia. Jednak nie wszyscy je mieli. Kilka projektów przedstawionych przez zagraniczne ośrodki POT wywołało żywe zainteresowanie i propozycje poszerzenia o dodatkowe elementy.

- Może Pan podać przykład?

- Tak było w przypadku udanego wariantu wspólnego projektu noszącego nazwę „Poznań - Warszawa, fantastyczny weekend" opracowanego przez dyrektora berlińskiego ośrodka POT. Ze strony Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej padła propozycja, żeby analogiczny projekt fantastycznego weekendu opracowany został dla w Bydgoszczy i Torunia. Dodam znamienny szczegół. Udział w projekcie berlińskim potwierdziły koleje niemieckie Deutsche Bahn.

- Jakie inne projekty wzbudziły zainteresowanie?

- Choćby tego samego autorstwa, dyrektora Jana Wawrzyniaka z ośrodka POT w Berlinie. Projekt o nazwie „Wypoczynek na wodzie". Deklaracje przystąpienia zgłosiły już Wielkopolska Organizacja Turystyczna oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna wspólnie z operatorami marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Kilka innych regionów przystąpienie do tego projektu uzależnia od pozyskania współfinansowania przez zainteresowanych partnerów z branży. Dobrze oceniony został projekt przygotowany przez ośrodek POT w Londynie wykorzystania pól golfowych w Polsce, które zaczynają zdobywać popularność na Wyspach. W tym roku w fachowej prasie brytyjskiej poświęconej tej dyscyplinie, ukazały się obszerne artykuły w wyniku study press organizowanych przez POT dla dziennikarzy specjalizujących się w tematyce golfa. Niektóre ROT-y wyraziły zainteresowanie przygotowanymi przez zagraniczne ośrodki POT projektami związanymi ze światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Kilka regionów, głównie Polski Wschodniej współpracuje z ośrodkami POT w projekcie Green Velo koordynowanym przez Świętokrzyską Regionalną Organizację Turystyczną.

- Co zawierają typowe projekty partnerskie i pakiety targowe?

- Mówiąc w skrócie. W treści sprecyzowany jest cel przedsięwzięcia, obszar produktowy, grupy odbiorców, zastosowane narzędzia marketingowe i koszty realizacji. Ale także oczekiwane efekty promocyjne.

- I marża organizatora?

- W tym rzecz, że nie. Podana kwota odzwierciedla realne koszty, konieczne do poniesienia przez partnerów, którzy zechcą w przedsięwzięciu uczestniczyć. Proponowany wariant uwzględnia optymalny dobór narzędzi z arsenału środków marketingowych. Po konsultacji z partnerami można projekt modyfikować. Kwestia newralgiczna to koszty wytworzenia Rynkowych Projektów Partnerskich. Jakość kosztuje. Bardziej rozbudowany projekt, angażujący większy zespół specjalistów, stosujących skuteczniejsze metody komunikacji, bardziej efektywne narzędzia, wykorzystujący kanały przekazu precyzyjnie dobrane do zdefiniowanej grupy odbiorców, i tak dalej – jest związany z dodatkowymi kosztami, które nie byłyby poniesione, gdyby projekt realizowany był w węższym zakresie. Podkreślam, mówimy o wariantach. Należy je dopracować, uszczegółowiać, obudowywać konkretami. Elementy projektów na pewno będą ulegały zmianom. A co za tym idzie, wartością zmienną będą koszty wytworzenia projektów czy pakietów. Podane wcześniej przykłady dobrze to ilustrują. I tak, „Wspaniały weekend...", projekt który ma trafić do potencjalnych klientów z Niemiec zainteresowanych ofertą city breaks, turystyką miejską, zostanie drobiazgowo dopasowany, tak aby spełniał oczekiwania partnerów i przyniósł zakładane efekty. Partnerzy powinni dokonywać ustaleń. W dobrej wierze. Wszystkie inicjatywy w tym względzie podejmowane przez regionalne organizacje turystyczne, witamy z zadowoleniem. W końcu, cel jest wspólny. Najbardziej profesjonalna promocja polskiej oferty turystycznej.

- Czy tego typu wspólne projekty realizują narodowe organizacje turystyki w innych krajach?

- Zapewniam, nie jesteśmy na tym polu pionierami. Przykład pierwszy z brzegu. Regularnie otrzymuję informacje od Jána Bošnoviča, dyrektora przedstawicielstwa Turystyki Słowacji w Polsce. Przed sezonem przesłał mi wykaz słowackich ośrodków narciarskich, które Slovenska Agentura Cestovneho Ruchu promuje w naszym kraju. W ścisłym powiązaniu i rozliczeniu kosztów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi noclegowe, turystyczne i rekreacyjne na terenie kurortów. Bardziej dobitnym przykładem jest Niemiecka Centrala Turystyki, Deutsche Zentrale für Tourismus, która dofinansowuje w jednej trzeciej tylko jedną imprezę targową w roku z udziałem regionów i branży turystycznej. Przy pozostałych, DZT jest stroną organizującą. Wynajmuje powierzchnie wystawiennicze, firmuje stoisko narodowe, zajmuje się obsługą, marketingiem i tak dalej, ale koszty w stu procentach ponoszą wystawcy.

- Czy te rozwiązania sprawdzą się w polskich realiach?

- Nie mamy wielkiego pola manewru, musimy podjąć próbę. Wszystko wskazuje jednak na to, że system powinien funkcjonować.

- Na czym Pan opiera to przekonanie?

- Przeprowadziliśmy swego rodzaju test. W bieżącym roku przygotowano dwa projekty pilotażowe Promocyjnych Pakietów Targowych. Na targi WTM w Londynie trwające od trzeciego do szóstego listopada tego roku oraz targi przemysłu spotkań EIBTM w Barcelonie, również listopadowe, od osiemnastego do dwudziestego. Nie było problemów ze znalezieniem partnerów. Uczestnicy, polscy wystawcy - regiony i branża, wyrażali zadowolenie z tej formy prezentacji swojej oferty na targach. Należy podkreślić, że Promocyjne Pakiety Targowe wzmocniły obecność na rynkach poprzez lepszą komunikację z dziennikarzami i touroperatorami, a także profesjonalną prezentację na stoiskach z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych. Dlatego jestem przekonany, że profesjonalnie przygotowane Rynkowe Projekty Partnerskie i Promocyjne Pakiety Targowe, które obiektywnie biorąc, są pakietami korzyści – stanowią dobrą motywację do podjęcia wspólnych działań promocyjnych we współpracy z POT.

- Dziękujemy za rozmowę.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit