Polak jedzie na urlop

Polak-jedzie

O tym, jak urlop spędza przeciętny mieszkaniec naszego kontynentu, przeczytać można tutaj. Jak na tle pozostałych Europejczyków wypadają Polacy? Czy podróżują częściej czy rzadziej niż inni? Czy podróże Polaków są przeciętnie krótsze czy dłuższe niż wyjazdy pozostałych mieszkańców kontynentu? Czy chętniej niż inni spędzają urlop w swoim własnym kraju? Co jest najczęstszą przyczyną pozostawania w domu? Czy motywy wyjazdów Polaków różnią się w jakimś stopniu od motywów pozostałych Europejczyków?

Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań znaleźć można w raporcie Preferences of Europeans towards tourism, przygotowanym na podstawie badania zrealizowanego przez TNS Political and Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej w styczniu 2015 roku.

Polacy podróżują (prawie) tak samo często jak pozostali Europejczycy...

Poziom uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych (obejmujących, co najmniej jeden nocleg poza miejscem zamieszkania) jest nieznacznie tylko niższy od średniej europejskiej. W 2014 roku, w co najmniej jednym wyjeździe tego typu udział wzięło 69% respondentów z Polski, gdy w przypadku wszystkich państw Unii Europejskiej było to 72%. Częściej od nas podróżowali zarówno nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy - będący potęgą turystyczną Niemcy (uczestnictwo na poziomie 79%), jak i Czesi (74%) oraz Słowacy (70%). Znacznie rzadziej udział w wyjazdach turystycznych brali za to mieszkańcy Litwy (59%). W 2014 roku odsetek Polaków aktywnych turystycznie był o 2 punkty procentowe wyższy niż rok wcześniej, a równocześnie o 1 punkt procentowy zmalał udział mieszkańców Polski, którzy nie podróżowali w ogóle. Jeden na dwudziestu ankietowanych Polaków nie pamiętał czy w ubiegłym roku wziął udział w wyjeździe, z co najmniej jednym noclegiem.

...ale na krócej,

W 2014 roku spośród aktywnych turystycznie Polaków 7% wzięło w udział wyłącznie w podróżach w celach służbowych. Oznacza to, że 64% Polaków wyjechało, co najmniej raz dla przyjemności, w czasie wolnym. Polacy częściej niż pozostali mieszkańcy Unii Europejskiej brali udział w krótkich podróżach, obejmujących od 1 do 3 noclegów poza miejscem zamieszkania (56%, gdy średnia dla EU-28 wyniosła 49%), rzadziej natomiast w długich, obejmujących od 4 do 13 noclegów (47% aktywnych turystycznie respondentów z Polski, 56% mieszkańców Unii Europejskiej) i bardzo długich, obejmujących powyżej 13 noclegów (odpowiednio: 20% ankietowanych Polaków i 28% respondentów z EU-28).

...i „u siebie"

Polska dość często postrzegana jest, w tym również przez samych Polaków, jako kraj stosunkowo zimny, o niepewnej pogodzie, niesprzyjającej letniemu wypoczynkowi. A jednak aż dla 61% Polaków, którzy w 2014 roku wzięli udział, w co najmniej jednym wyjeździe urlopowym, (czyli niezwiązanym z pracą zawodową, obejmującym, co najmniej 4 noclegi poza miejscem zamieszkania) celem wyjazdu był własny kraj. Plasuje to Polskę na 8 pozycji w rankingu nacji najczęściej wybierających się na urlop „u siebie". W 2014 roku wyprzedziły nas tylko kraje śródziemnomorskie (Grecja, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia) oraz posiadająca dostęp do ciepłego Morza Czarnego Bułgaria. Za granicę, do innych państw Unii Europejskiej wyjechało 53% spośród tych Polaków, którzy w 2014 roku wyjechali na urlop (w przypadku mieszkańców EU-28 było to 56%). Bardzo rzadko natomiast turyści z Polski decydowali się na podróże o charakterze urlopowym do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (14%, gdy średnia europejska wyniosła 28%). Rzadziej od Polaków do państw poza unijnych wyjeżdżali tylko mieszkańcy Grecji, Słowenii, Węgier i Malty.

Od wyjazdów powstrzymuje Polaków najczęściej brak pieniędzy

Choć Polacy powszechnie znani są ze swojej skłonności do narzekania (szczególnie na brak pieniędzy i choroby), z badania przeprowadzonego przez TNS wynika, że finanse i zdrowie (dwie najczęściej wskazywane przez Europejczyków przyczyny niewyjeżdżania w 2014 roku) nie były przez Polaków wskazywane częściej niż przez mieszkańców innych krajów. Spośród tych mieszkańców Polski, którzy w 2014 roku nie wyjeżdżali w ogóle, 43%, jako przyczynę pozostania w domu wskazało względy finansowe (średnia europejska 42%), 15% - brak czasu wynikający z obciążenia pracą zawodową bądź nauką (średnia dla EU-28 to 13%), 13% - przyczyny zdrowotne (średnia europejska - 15%). Nieco częściej niż mieszkańców innych państw, Polaków od wyjazdów powstrzymywał brak wolnego czasu wynikający ze zobowiązań rodzinnych (14%, gdy średnia europejska wyniosła 10%).

Po co warto jechać? Na plażę, do rodziny i w dzicz!

Respondentów, którzy w 2014 roku wzięli udział, w co najmniej jednym wyjeździe urlopowym, poproszono o wskazanie głównych celów wyjazdów (maksymalnie czterech). Ankietowani z Polski z podobną częstotliwością wskazywali: chęć skorzystania z plaży i słońca (41%, średnia dla EU-28 wyniosła 48%), odwiedzenia rodziny i znajomych (40%, EU-28 - 36%) i kontaktu z naturą (40%, EU-28 - 31%). W znacznie mniejszym stopniu niż turyści z pozostałych krajów Unii Europejskiej Polacy zainteresowani byli obcowaniem z szeroko rozumiana kulturą (15% wobec 27% dla mieszkańców UE-28), choć kontakt z kulturą miejską w formie skondensowanej, czyli „city trias" były celem wyjazdów 38% spośród tych Polaków, którzy w 2014 roku wzięli udział, w co najmniej jednym wyjeździe urlopowym (w przypadku UE-28 „city trias" były celem wyjazdu 25% respondentów). Pierwszą piątkę najczęściej wskazywanych motywów wyjazdów urlopowych zamyka w przypadku Polaków, chęć uprawiania sportu (19% wskazań w przypadku Polaków, 12% dla mieszkańców UE-28).

--------------

Badanie Preferences of Europeans towards tourism zostało zrealizowane przez TNS Political nad Social Network na zlecenie Komisji Europejskiej w styczniu 2015 roku w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Turcji, Macedonii, Czarnogórze, Mołdawii i na Islandii na łącznej próbie 30 101 respondentów o zróżnicowanym statusie socjo-demograficznym. Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadów telefonicznych w ojczystym językach respondentów.

Opracowano na podstawie Prefernces of Europeans towards tourism. Report. Flash Eurobarometer 414 – TNS Political and Social, Marzec 2015 przygotowany na zlecenie European Commission, Directorate – General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs we współpracy z Directorate – General for Communication.

Opracowanie: Joanna Węglarczyk, Departament Strategii, Polska Organizacja Turystyczna

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit