Laur dla lubuskiej Rzeczpospolitej Ptasiej

Polska edycja „Eden” wpisuje się w program Eko-Polska

Wymiana uścisków dłoni ministrów…Więcej »

Pod okiem kamer telewizyjnych i w błyskach fleszy, w salach warszawskiego hotelu Sheraton miały miejsce dwa wydarzenia - ważne w praktycznych działaniach na rzecz promocji Polski i narodowej turystyki za granicą.

24 czerwca podpisana została uroczyście międzyresortowa deklaracja o współpracy przy wdrażaniu programu „Eko-Polska”. Towarzyszyło jej ogłoszenie wyników pierwszej polskiej edycji Konkursu Komisji Europejskiej na Najlepsze Europejskie Destynacje - „Eden”. W uroczystości wzięli udział Mirosław Drzewiecki, minister Sportu i Turystyki, Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w tym resorcie, Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; Marek Sawicki, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej; Andrzej Sawicki poseł Sejmu RP i Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – współautorzy programu „Eko-Polska”. Obecni byli także przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej, wojewodów, marszałków województw, jednostek samorządu terytorialnego, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, reprezentanci świata nauki, gospodarki i biznesu, organizacji pozarządowych oraz licznie przybyli dziennikarze i fotoreporterzy.

Dotąd resorty działały osobno

- Chcemy zakończyć i rozpocząć współpracę. Zakończyć w części dotyczącej przygotowania dokumentu i programu pod nazwą „Eko-Polska” i rozpocząć bliską współpracę z ministrami Sportu i Turystyki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia, dotyczącą wspólnego działania na rzecz promocji Polski – powitał przybyłych wiceminister Stanisław Gawłowski.

Składając podpisy pod dokumentem ministrowie Środowiska, Sportu i Turystyki, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań, które zapewnią właściwą współpracę podległych im jednostek przy wdrażaniu założeń Programu „Eko-Polska”, czyli osiągnięciu celu określanego modnym obecnie terminem – synergia. W tym przypadku synergia oznacza współpracę czterech resortów polegającą między innymi na wymianie informacji o podejmowanych działaniach służących promocji efektów realizowanego przedsięwzięcia oraz udostępnianiu danych niezbędnych do budowy wizerunku promującego potencjał naszego kraju w obszarze przyrody, ekologii i ekoturystyki. Do tej pory wszystkie te działania prowadzone były osobno przez każde z ministerstw.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit