Popyt na ekoturystykę

Oferta ekoturystyczna nie jest dla każdego. To dobrze, bo gdyby była, przestałaby być atrakcyjna dla zainteresowanych taką formą wypoczynku. Niszowość ekoturystyki stanowi jej walor i nadaje sens - oferty ekoturystyczne stanowią „alternatywę dla tych wszystkich masówek”.

Ekoturystyka jest: „dla aktywnych”, „dla ciekawych”, „dla bardziej wytrzymałych” i „dla ludzi, którzy żyją w pośpiechu, żyją od rana do wieczora w pracy, w biurowcach ... i tacy ludzie jak jadą na wakacje to naprawdę nie potrzebują miast, imprez, szaleństwa, tylko potrzebują się wyciszyć..” – tak wypowiadali się uczestnicy badań jakościowych.

Według danych zebranych przez POT w grudniu 2015 roku niespełna 4% dorosłych Polaków korzystało kiedykolwiek z oferty ekoturystycznej, a 13,1% planuje taki wyjazd w przyszłości. Częściej respondenci wyjeżdżali na wyjazdy agroturystyczne (22%), nierzadko identyfikowane z ekoturystycznymi oraz uprawiali turystykę na obszarach przyrodniczych (obserwacja ptaków, zwierząt, dzikiej przyrody, itp.) – 10,9%.

Polscy ekoturyści to głównie osoby w wieku 25-59 lat, nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Więcej jest w tej grupie mieszkańców największych polskich miast, osób aktywnych zawodowo – pracuje ponad 70% z nich, liczniejsza niż ogółem jest również grupa osób z wykształceniem wyższym. Aż 9 z 10 ekoturystów korzysta z Internetu. Nieco swobodniej dysponują budżetem domowym – blisko 30% określa, że starcza im na wszystkie wydatki bez specjalnych wyrzeczeń (w próbie ogółem – 17%).

Nie budzi zdziwienia fakt, że świadomość ekologiczna osób zainteresowanych zdrowym wypoczynkiem jest wyższa niż świadomość osób, które nie planują w przyszłości skorzystać z oferty ekoturystycznej. Było to wyraźnie widoczne w stosunku respondentów do stwierdzeń związanych z definicją i obszarem ekoturystyki - potencjalni ekoturyści wyraźnie częściej (różnice zazwyczaj kilkunastu punktów procentowych) zgadzali się z proekologicznymi opiniami prezentowanymi w badaniu.

Szczególnie ważne dla grupy ekoturystów okazały się: ochrona dóbr przyrodniczych i kulturowych - „Odwiedzane przez siebie miejsca staram się pozostawić w stanie nienaruszonym” – 92,9% i „Ochrona zasobów naturalnych i kulturowych ma dla mnie znaczenie” – 91,2% oraz walory poznawcze wyjazdów – „Podczas wyjazdów chętnie poznaję lokalne produkty, potrawy, usługi” i „Lubię poznawać nowe miejsca, kultury, ludzi”.

Już wkrótce zapraszamy do zapoznania się z raportem Ekoturystyka w Polsce 2016, na stronie www.pot.gov.pl

Na podstawie badań zrealizowanych przez Polską Organizację Turystyczną:

1. Badanie jakościowe – 2 grupy FGI, konsumenci 20+, potencjalnie zainteresowani ofertami ekoturystycznymi, badanie własne, 2 grudnia 2015, N=16. W artykule zawarto cytaty z wypowiedzi uczestników badania (pisane kursywą);

2. Badanie ilościowe na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+, przeprowadzone w dniach 18-20 grudnia 2015 na zlecenie POT przez PBS Sp. z o.o., OmniPBS, N=1000. Podane w artykule wartości procentowe dotyczące stosunku do stwierdzeń ekoturystycznych stanowią sumę odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „zgadzam się” (top 2 box).

Opracowała: Dorota Zientalska, Departament Strategii Polskiej Organizacji Turystycznej

Kopiowanie jest dozwolone po wskazaniu źródła. Niniejszy tekst podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit