.

Posłowie deklarują poprawę uregulowań ułatwiających budowę systemu „it”

Wiceprzewodniczący Podkomisji stałej do spraw turystyki Andrzej Gut-Mostowy

Członkowie Podkomisji stałej do spraw turystyki oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki zapoznali się z założeniami, wypełniającą je treścią i postępem realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną kampanii Promujmy Polskę Razem, a także z problematyką związaną z budową Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Prezentacja i towarzysząca jej dyskusja miały miejsce w trakcie spotkania posłów RP pracujących w Podkomisji stałej do spraw turystyki z kierownictwem POT. Wśród parlamentarzystów byli obecni między innymi przewodniczący i wiceprzewodniczący Podkomisji Andrzej Gut-Mostowy i Eugeniusz Kłopotek, przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Ireneusz Raś oraz wiceprzewodniczący Jakub Rutnicki i Jacek Falfus. Kierownictwo POT reprezentowali prezes Rafał Szmytke, wiceprezesi Bartłomiej Walas i Elżbieta Wąsowicz-Zaborek i dyrektor Departamentu Systemów Informacyjnych Mirosław Nalazek. W spotkaniu uczestniczył również Marcin Pałach, przewodniczący Forum Informacji Turystycznej.

Parlamentarzyści zapoznali się z aktualnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez POT wynikającymi z długofalowej strategii promocji Polski i polskiej turystyki za granicą oraz działań zachęcających rodaków do korzystania z turystycznych walorów swojego kraju. Szczegółowym przykładem przekazu informacji promocyjnych skierowanych do potencjalnych klientów korzystających z usług turystycznych w Polsce, popartych tworzeniem warunków do współpracy handlowej pomiędzy polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami turystycznymi – jest finansowana przy zaangażowaniu funduszy unijnych kampania POT, której klucz marketingowego doboru środków dostosowany został do oczekiwań i zwyczajów kulturowych odbiorców w Rosji i na Ukrainie. Treści reklamowe popłyną wieloma kanałami, pojawią się w mediach elektronicznych i tradycyjnych drukowanych, w obu przypadkach kreatorzy form podania informacji stosują nowoczesne techniki wyrazu i sposobu komunikowania. Wysokie oceny zebrał wideoklip reklamowy będący swego rodzaju dziełem sztuki filmu reklamowego, który widza przekonuje, kusi, inspiruje i zachęca do głębszego poznania walorów polskiej turystyki, wyboru właśnie jej spośród wielu propozycji spędzania czasu i możliwie najlepszego wykorzystania. Jego twórcy w sposób umiejętny budują emocjonalny nastrój, kreślą przesłanie, jednocześnie wkomponowując garść konkretów, takich jak odniesienie do zbliżających się, rozgrywanychw Polsce w tym roku, mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn, dyscyplinie, która posiada wśród naszych wschodnich sąsiadów wielu zagorzałych kibiców.

Drugim istotnym wątkiem poruszonym w trakcie spotkania sejmowych komisji w kierownictwem POT był postęp w budowaniu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej tworzonego przy współpracy regionalnych organizacji turystycznych. Obecny etap, którego istotną częścią jest tworzenie elektronicznego repozytorium, banku danych i sieci umożliwiającej swobodny dostęp zarówno turystów, jak i pracowników centrów informacji turystycznej, powstaje dzięki pozyskanym na ten cel przez POT środkom unijnym. Członkowie komisji sejmowych interesowali się założeniami koncepcyjnymi systemu i metodyką postępowania przyjętą w jego wdrażaniu. Ze swej strony zadeklarowali aktywną pomoc w rozwiązywaniu problemu nieprecyzyjnych regulacji prawnych obejmujących procedury umożliwiające umieszczanie ustandaryzowanych znaków drogowych informujących zmotoryzowanych o lokalizacji i dojeździe do obiektów i atrakcji turystycznych, a także umieszczenia bezpłatnych folderów i informatorów turystycznych w miejscach obsługi turystów (MOP) zlokalizowanych w wydzielonych pasach autostrad.

Plan styczniowego spotkania parlamentarzystów z kierownictwem POT koncentrował się na wybranej, z konieczności zawężonej do kilku kwestii, problematyce promocji narodowej turystyki. Zebrani wyrazili przekonanie, że inne tematy z szerokiej dziedziny, jaką jest  promocja polskiej oferty turystycznej, zwiększanie turystycznych przyjazdów do naszego kraju i podnoszenie rentowności tego sektora gospodarki – omawiane będą w trakcie kolejnych spotkań.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!