III ogólnopolski zlot lokalnych organizacji turystycznych

LOT-y biorą przykład z FROT-u

W trakcie obrad. Od lewej Małgorzata Waszak ,,,Więcej >>

Przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych uczestniczyli w Kielcach na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej w trzecim ogólnopolskim zlocie LOT.

W trakcie obrad omówiono systemowe zasady działania i współpracy pomiędzy narodową organizacją turystyki, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, dzielono się doświadczeniami gromadzonymi przez lokalne organizacje turystyczne uczestniczące w procesie tworzenia i promocji produktów turystycznych oraz rozwoju systemu informacji turystycznej oraz dokonano usystematyzowanego zestawienia dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć podejmowanych przez LOT-y.

Konferencję prowadziła Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT. W części spotkania uczestniczyła Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Stronę organizacyjną konferencji przygotował Sebastian Niewiadomski i Dorota Zadrożna z DWR POT przy współudziale Małgorzaty Wilk-Grzywny, dyrektor Świętokrzyskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Produkty turystyczne to dzieło LOT-ów

Elżbieta Wyrwicz przywitała zebranych w imieniu wiceminister Katarzyny Sobierajskiej i dyrektor Departamentu Turystyki Marii Napiórkowskiej. Podkreśliła niezwykle ważną dla rozwoju turystyki rolę lokalnych organizacji turystycznych realizujących zadanie kreowania nowych innowacyjnych produktów turystycznych oraz konsolidowania wokół nich instytucji samorządowych, przedsiębiorców i lokalnych społeczności. Działania, w wyniku których powstają konkurencyjne produkty turystyczne są jednym z ważnych celów operacyjnych ujętych w resortowym dokumencie: „Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015”. Dyrektor Wyrwicz wyraziła także przekonanie, że bardzo dobrą praktyką Polskiej Organizacji Turystycznej jest organizowanie spotkań nie tylko na poziomie regionalnych organizacji turystycznych, ale również w gronie przedstawicieli LOT.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit