Premiera "Raportu przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce 2015"


W konferencji, 20 marca br., wziął udział między innymi Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz Krzysztof Celuch kierujący Poland Convention Bureau – twórca raportu. Konferencja prowadzona była przez redaktora naczelnego "The Warsaw Voice" Andrzeja Jonasa oraz Juliusza Kłosowskiego, dyrektora wydawnictwa.

O celach i funkcji „raportu" mówił Rafał Szmytke. - Raport powstał dzięki wysiłkowi zbierającej i analizującej dane Poland Convention Bureau we współpracy z wszystkimi jedenastoma miejskimi convention bureaux w Polsce, uczelniami wyższymi, rekomendowanymi organizatorami kongresów i konferencji, oraz obiektami. Prezes POT podkreślił, że raport jest próbą uzmysłowienia ogromnej roli przemysłu spotkań w budowaniu PKB kraju, swoistym dowodem wyrażonym twardymi liczbami. Jest próbą uzasadnienia zwiększenia wydatków, właściwie inwestycji państwa. Dynamicznie powstająca infrastruktura, relatywnie nowy rynek w środku Europy, wolne od zagrożeń terrorystycznych miejsce i stale szkolące się profesjonalne środowisko to wielki kapitał. Należy go dobrze wykorzystać. Raport jest wektorem dla polityków i samorządowców wskazującym, że przemysł spotkań to nie koszt a inwestycja.

Następnie Krzysztof Celuch w krótkich żołnierskich słowach przedstawił główne dane, uzmysłowiające siłę przemysłu spotkań: 18820 spotkań i wydarzeń jakie odbyły się w zeszłym roku w Polsce (16% międzynarodowych,) przyniosły polskiej gospodarce 1,263 miliarda złotych i zapewniły 27473 miejsc pracy. Ważnym parametrem jest tylko 16% udział imprez międzynarodowych w całej liczbie spotkań. By ich liczba wzrosła szczególnie potrzebna jest „wola polityczna" – wsparcie samorządu jako gospodarza w zapraszaniu wielkich imprez do danej destynacji.

Trzeba pamiętać, że „raport" jest funkcją danych, które napłynęły do Poland Convention Bureau. Materia nie jest łatwa; niektóre instytucje, przedsiębiorcy strzegą danych dotyczących obrotu finansowego a zatem dane w nim zawarte nie są pełne. Najczęściej są zaniżone. Oznacza to jednak, że sytuacja jest jeszcze bardziej optymistyczna niż wskazuje „raport". Redaktor Jonas pytał twórcę raportu o dynamikę rozwoju przemysłu spotkań. Krzysztof Celuch odpowiedział, że ten parametr będzie można ocenić po dziesięciu latach badań a więc dopiero  za dwa lata.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit