Wykorzystajmy potencjał turystyki do złagodzenia gospodarczej dekoniunktury

Prezes PIT do premiera Rządu RP

Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak skierował na ręce premiera Donalda Tuska list, w którym zwraca się do szefa rządu o wykorzystanie w okresie gospodarczej dekoniunktury wielkiego potencjału, jaki posiada polska turystyka.

„W interesie Polski leży podjęcie intensywnych działań promocyjnych. Rozpoczynając je bez zwłoki, między innymi w kontekście przygotowań Euro 2012, możemy osiągnąć znaczący wzrost eksportu usług turystycznych, zwiększenie w naszym kraju dochodów wielu grup zawodowych i gałęzi gospodarki, które korzystają na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski.” – pisze prezes PIT. Nawiązuje również do bieżącej pragmatyki pomiędzy rządem i samorządem przedsiębiorców turystycznych i wspólnych działań wynikających z „Deklaracji o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej” - rekomendowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, podpisanej w kwietniu tego roku przez Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Polskiej Izby Turystyki.

Całość tekstu publikujemy poniżej.


                                                                                                                                                                        Warszawa, dnia 19 maja 2009 roku


                                                                                                                                                      Szanowny Pan
                                                                                                                                                      Donald Tusk
                                                                                                                                                      Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej


        Szanowny Panie Premierze
       W ubiegłym roku miałem przyjemność przekazać do rąk Pana Premiera uchwałę Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Turystyki wyrażającą wysoką ocenę programu Rządu. Obecnie, w okresie mobilizacji narodowej gospodarki przed zagrożeniami globalnej recesji, czuję się w obowiązku zwrócenia się do Pana Premiera ponownie, czyniąc to w imieniu samorządu polskich przedsiębiorców turystycznych reprezentujących sektor wnoszący istotny wkład do narodowego PKB, zatrudniający ponad milion pracowników tworzących zwartą grupę zawodową o silnie artykułowanej orientacji proeuropejskiej.
    Polska turystyka posiada wielki potencjał, który powinien zostać wykorzystany w okresie gospodarczej dekoniunktury. Wysoki standard usług turystycznych w Polsce, relatywnie tanich dla turystów zagranicznych w wyniku niskiego kursu złotówki, zwiększa jak nigdy dotąd konkurencyjność polskiej oferty na rynkach międzynarodowych. W interesie Polski leży podjęcie intensywnych działań promocyjnych. Rozpoczynając je bez zwłoki, między innymi w kontekście przygotowań Euro 2012, możemy osiągnąć znaczący wzrost eksportu usług turystycznych, zwiększenie w naszym kraju dochodów wielu grup zawodowych i gałęzi gospodarki, które korzystają na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski. Właściwie inwestowane środki publiczne w działania promujące Polskę i polską turystykę za granicą zwracają się powiększone o dochód wliczany do bilansu wielu działów finansów państwa.
     Przedsiębiorcy doceniają rangę zagranicznej promocji Polski. Konieczna kwota nakładów wymagana do przeprowadzenia efektywnej kampanii jest jednak zbyt wysoka, by biznes turystyczny mógł wziąć ją na swe barki, bez realnie wymiernego wsparcia ze strony administracji państwowej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit