W Zabrzu o promocji dziedzictwa poprzemysłowego

Produkt niszowy, ale o wielkim potencjale rozwoju

W Zabrzu leżącym na trasie Śląskiego Szlaku Techniki, nagrodzonego w 2008 Złotym Certyfikatem POT, odbyła się we wrześniu VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pn. „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów”.

Odbywające się corocznie poświęcone tej tematyce międzynarodowe konferencje w Zabrzu, organizowane przez miasto Zabrze, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową i Śląską Organizację Turystyczną są cennym wkładem w sposób myślenia o obiektach poprzemysłowych jako potencjale do wykorzystania dla turystyki.

- Cieszymy się, że konferencja obrasta w nowe wydarzenia i osobowości – mówi organizatorka, Dorota Kosińska z Wydziału Promocji i Turystyki w Urzędzie miasta Zabrze. - W tym roku dopisali prelegenci zagraniczni z pięciu krajów. Po raz pierwszy debacie towarzyszyły Targi Dziedzictwa Przemysłowego i Turystki Podziemnej. Wydarzenie docenili, przybywając osobiście na uroczystość otwarcia podsekretarz stanu w Ministerstwie Turystyki i Sportu Katarzyna Sobierajska, prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak i wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. Władze miasta i regionu, wicemarszałek województwa śląskiego Zbyszek Zaborowski i prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik to nie tylko dostojni goście konferencji i targów, ale zaangażowani współtwórcy tej imprezy i jej sukcesu. Dużą aktywnością wykazała się Kolumbia, której ambasador, Jorge Alberto Barrantes Ulloa sprawił organizatorom wielki zaszczyt uczestnicząc osobiście we wszystkich wydarzeniach.

Strategia – finansowanie – realizacja – promocja

Tematyka turystyki poprzemysłowej zyskuje coraz większą rangę jako sektor turystyki i jest to sektor z dużymi perspektywami. Działalność wytwórcza, związana z przemysłem i obiektami stworzonymi niegdyś na cele produkcyjne, z upływem czasu i w miarę zmian w procesach technologicznych generuje problem zagospodarowania przestrzeni poprzemysłowej. Przestrzeni z reguły zaniedbanej lub opuszczonej przez dotychczasowych użytkowników, przypisanej do konkretnych obszarów. Bardzo istotny problem stanowi rewitalizacja – czyli proces rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenu (w tym oczyszczenie, przebudowa, modernizacja istniejącego pokrycia terenu), które przywrócą stan umożliwiający pełnienie przez ten teren funkcji użytkowych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit