Szansa rozwoju turystyki

Promocja Euro 2012, promocją Polski

Spotkanie pn. „UEFA Euro 2012 – szansą dla Polski i rozwoju turystyki” w warszawskim hotelu Sofitel

Na 912 dni przed pierwszym gwizdkiem rozpoczynającym piłkarskie mistrzostwa piłkarskie Euro 2012, dziennikarze oraz przedstawiciele branży turystycznej i samorządów zaproszeni do warszawskiego hotelu Sofitel Victoria uczestniczyli w konferencji na temat promocji imprezy oraz Polski i Ukrainy.

W spotkaniu „UEFA Euro 2012 – szansą dla Polski i rozwoju turystyki” udział wzięli między innymi Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Anatoliy Pakhlia, szef Państwowej Służby Turystyki i Kurortów w Ministerstwie Kultury i Turystyki Ukrainy, Maria Napiórkowska, dyrektor Departamentu Turystyki MSiT i Marcin Herra, prezes Spółki PL.2012. Polską Organizację Turystyczną reprezentował wiceprezes Bartłomiej Walas.

Wiceminister Katarzyna Sobierajska wskazała na wyjątkową szansę, jaką w kreowaniu wizerunku Polski i tworzeniu produktów turystycznych stwarza rola gospodarza rozgrywek najlepszych europejskich jedenastek piłkarskich, trzeciej pod względem wielkości imprezy sportowej na świecie. W realizacji zadań związanych z przygotowaniem do Euro dużą rolę odegra współdziałanie przedstawicieli ministerstw w ramach powołanego zespołu międzyresortowego. Jak podkreśliła wiceminister, organizacja Euro 2012 przyczyni się do rozwoju współpracy i tradycyjnie dobrych relacji Polski i Ukrainy.

Promocja wizerunku w długiej perspektywie

W swoim wystąpieniu wiceprezes POT Bartłomiej Walas nawiązał do „Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata 2008-2015” opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną uwzględniającej działania w kontekście przygotowań Polski do organizacji EURO 2012. Realizowane one będą w ramach współpracy ze Spółką PL.2012. W przyjętych założeniach unika się przedsięwzięć marketingowych ograniczających efekt promocyjny tylko do jednorazowego piłkarskiego wydarzenia sportowego. Autorzy projektu skupiają się na metodach budowania marki Polska według wieloletniego spójnego planu. Europejskie wydarzenie sportowe, którego areną staną się polskie stadiony jest jednym z jego ważnych etapów. Dla polskiej turystyki najbardziej wyrazistym produktem wizerunkowym są miasta, ich atmosfera i organizowane wydarzenia. Potwierdzają to szczegółowe analizy socjoekonomiczne mówiące także o pozytywnym wpływie promocji turystyki miejskiej, która ułatwia popularyzację i rozwój także produktów regionalnych wpisujących się w ogólny wizerunek kraju. Promocyjne cele, które POT zamierza osiągnąć w długiej perspektywie nie wiążą się z wykorzystaniem narzędzi wymagających wielkich nakładów finansowych, wśród nich dużych ekspozycji targowych, kosztownych eventów i kampanii z wykorzystaniem reklamy zewnętrznej. Do odbiorców kierowany będzie przekaz przede wszystkim za pośrednictwem Internetu i działań PR. Skierowany będzie między innymi do mediów i środowisk opiniotwórczych, branży turystycznej, korporacji i stowarzyszeń oraz indywidualnych konsumentów. Nakłady na przygotowanie i realizację działań promocyjnych czynione będą w dużej mierze ze środków unijnych, między innymi w ramach projektu „Promujmy Polskę Razem” w ramach Działania 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski” osi priorytetowej 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzięki uzyskanym z tego źródła funduszom po raz pierwszy przeprowadzona zostanie szeroka kompleksowa prezentacja potencjału polskiej turystyki w kraju i na wybranych rynkach zagranicznych. Wykorzystując kontekst piłkarskich mistrzostw Europy kierowana ona będzie przede wszystkim do mieszkańców tych krajów, w których zainteresowanie związane z kibicowaniem rozgrywkom piłkarskim jest najżywsze, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji. Dobór metod i narzędzi marketingowych uwzględniał będzie uniwersalne wartości reprezentatywne dla społeczeństw europejskich, z uwzględnieniem narodowych odrębności i specyfiki kulturowej w poszczególnych krajach. Zostały one zawarte w „Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata 2008-2015”.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!