Promocja Polski i polskiej turystyki w planach MSiT

MSiT

Stworzenie drugiego filaru zabezpieczeń dla klientów biur podróży, prace nad ustawą o usługach turystycznych wdrażającą nową Dyrektywę w sprawie imprez turystycznych oraz ukierunkowanie promocji Polski na turystyczne atrakcje kraju – to główne zadania z dziedziny turystyki, które przyjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki do realizacji na 2016.

Plan działania resortu przedstawiali podczas konferencji prasowej w MSiT premier RP Beata Szydło, minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oraz sekretarze stanu w ministerstwie. Na pytania dotyczące turystyki odpowiadała szczegółowo wiceminister Dorota Dulińska.

Jak zapowiedział minister Witold Bańka, w turystyce priorytetem dla MSiT będzie wdrożenie nowej Dyrektywy w sprawie imprez zorganizowanych, stworzenie drugiego filaru zabezpieczeń dla klientów biur podróży, zintensyfikowanie promocji turystyki krajowej, a także udział w ważnych wydarzeniach w kraju i za granicą oraz podjęcie rozmów z innymi resortami w sprawie ujednolicenia systemu identyfikacji Polski. Jak mówiła wiceminister Dorota Dulińska, prace nad wdrożeniem Dyrektywy będą prowadzone z uwzględnieniem zmian, które zaszły i nadal zachodzą na rynku usług turystycznych. Obecnie resort koncentruje się też na pracach nad stworzeniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Projekt bazuje na poprzedniej wersji. W koncepcji przyjęto założenie, że zadania byłyby realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W tej sprawie zostały już podjęte prace, rozpoczęto uzgodnienia z Ministerstwem Finansów. Ze względu na to, że wiele obszarów tej ustawy wykracza poza kompetencje MSiT, prace nad projektem wymagają jeszcze czasu zanim dokument skierowany zostanie do konsultacji społecznych. Kolejnym z priorytetów MSiT jest intensyfikacja promocji turystycznej Polski w naszym kraju. Przestawianie walorów wypoczynku w Polsce jako alternatywy dla urlopu zagranicznego. MSiT zamierza przeprowadzić podczas Światowego Dnia Turystyki, weekendową/miesięczną akcję „Polska za pół ceny”. Podmioty działające w obszarze turystyki krajowej zapraszane będą do wzięcia udziału w akcji obniżki cen o 50 proc., tak aby lepiej wypromować wakacje w Polsce. Do udziału w projekcie będą też zachęcane samorządy, dyrekcje muzeów oraz innych atrakcji turystycznych.

Do promowania Polski wśród zagranicznych turystów resort planuje wykorzystać Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które odbędą się w dniach 26 - 31 lipca 2016 roku. Ma na nie przyjechać około 2. mln pielgrzymów z całego świata. Promowanie marki Polska i polskich produktów turystycznych ma się również odbywać podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej we Francji EURO2016. Każdy kraj, którego reprezentacja narodowa bierze udział w mistrzostwach, będzie miał jeden dzień, aby przedstawić swój kraj - w formie koncertu, animacji, projekcji, pokazu kulinarnego, itp. Projekt prezentacji naszego kraju przygotuje Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu. Organizatorzy przewidują, że w okresie trwania Mistrzostw Europy miejsce to odwiedzi ponad 2,5 miliona osób.

Minister Witold Bańka podkreślił także konieczność podjęcia rozmów zmierzających do ujednolicenia systemu identyfikacji wizualnej Polski. Efektem tego działania będzie spójna koncepcja wizerunku kraju, kreowana przez różne podmioty i organizacje, w tym również właściwe resorty rządowe.

Źródło MSiT

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit